Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμος του 2000»

Παρόντες:

Νίκος Κατσουρίδης, πρόεδρος    

Ανδρέας Παπαπολυβίου

Κίκης Γιάγκου

Σοφοκλής Φυττής

Γιάννος Λαμάρης

Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σωτηρούλα Χαραλάμπους

Ντίνος Μιχαηλίδης

Ρίκκος Ερωτοκρίτου

Γιώργος Περδίκης

Νίκος Τορναρίτης

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε έξι συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 17 Δεκεμβρίου 2001 και 8 Ιουλίου 2002. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του σωματείου “Αδούλωτη Κερύνεια”.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η δημιουργία αρχείου πληθυσμού, ώστε να απλοποιηθεί και να εκσυγχρονιστεί το σύστημα παροχής υπηρεσιών που αφορούν την έκδοση διαβατηρίων, ταυτοτήτων, προσφυγικών ταυτοτήτων, πιστοποιητικών γεννήσεως και θανάτων και εκλογικών βιβλιαρίων και να αποκεντρωθούν οι πιο πάνω υπηρεσίες για την καλύτερη εξυπηρέτηση και διευκόλυνση του κοινού.

Ειδικότερα, με το προτεινόμενο νομοσχέδιο δημιουργείται ενιαίο μηχανογραφημένο σύστημα έκδοσης επίσημων εγγράφων και βελτιώνεται η παροχή των υφιστάμενων υπηρεσιών προς το κοινό.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο ενοποιούνται οι ισχύουσες νομοθεσίες περί Καταχωρίσεως Γεννήσεων και Θανάτων, περί Εγγραφής των Κατοίκων, περί του Πολίτου της Κυπριακής Δημοκρατίας και περί Εγγραφής Εκλογέων και Εκλογικού Καταλόγου και ταυτόχρονα εισάγονται ειδικές ρυθμίσεις για τη διαδικασία έκδοσης διαβατηρίων και προσφυγικών ταυτοτήτων.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας δήλωσε πως οι πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου δεν παρουσιάζουν οποιοδήποτε νομικό ή συνταγματικό κώλυμα.

Οι εκπρόσωποι του σωματείου “Αδούλωτη Κερύνεια”, με γραπτά υπομνήματα που κατέθεσαν στην επιτροπή, εισηγήθηκαν, μεταξύ άλλων, την τροποποίηση της σχετικής πρόνοιας του νομοσχεδίου που καθορίζει το μητρώο πολιτών, ώστε να περιληφθεί σ’ αυτήν και η καταγωγή των γονέων των πολιτών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη της όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθέτησε την πιο πάνω εισήγηση που υπέβαλαν οι εκπρόσωποι του σωματείου “Αδούλωτη Κερύνεια” και διαμόρφωσε ανάλογα το κείμενο του νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί, και, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και του μέλους της βουλευτή του ΑΔΗΚ κ. Ντίνου Μιχαηλίδη, εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμος του 2002».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών κ. Γιώργος Περδίκης δήλωσαν πως θα τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του υπό αναφορά νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

9 Ιουλίου 2002

 
     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων