Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Αναγνωρίσεως των Οργανώσεων Παραγωγών Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας Νόμος του 2002»

Παρόντες:

Τάσσος Παπαδόπουλος, πρόεδρος  

Δημήτρης Συλλούρης

Νίκος Κλεάνθους

Ρίκκος Ερωτοκρίτου

Ανδρέας Χρίστου

Χρίστος Κληρίδης

Ελένη Μαύρου

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 8 Ιουλίου 2002. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκε και παρευρέθηκε ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής αντιπροσωπίας για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση κ. Γιώργος Βασιλείου, καθώς και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και των αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών.

Το πιο πάνω νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης νομοσχεδίων που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η ρύθμιση των κανόνων λειτουργίας και αναγνώρισης των οργανώσεων παραγωγών και των διεπαγγελματικών οργανώσεων, στα πλαίσια της εναρμόνισης της εσωτερικής μας νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Ειδικότερα, με το προτεινόμενο νομοσχέδιο ρυθμίζονται τα ακόλουθα:

  1. Ορίζεται ο Διευθυντής του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ως η «Αρμόδια Εθνική Αρχή» (ΑΕΑ) για την αναγνώριση των οργανώσεων παραγωγών και των διεπαγγελματικών οργανώσεων των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
  2. Ιδρύονται «Εθνικές Συμβουλευτικές Επιτροπές» (ΕΣΕ) για καθεμιά από τις ομάδες των προϊόντων του παραρτήματος του νόμου, οι οποίες γνωματεύουν στην ΑΕΑ για θέματα αναγνώρισης των οργανώσεων παραγωγών και των διεπαγγελματικών οργανώσεων.
  3. Καθορίζεται η διαδικασία αναγνώρισης των οργανώσεων παραγωγών και των διεπαγγελματικών οργανώσεων, καθώς και η διαδικασία ανάκλησής της.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού ζήτησε και πήρε πρόσθετα στοιχεία σε σχέση με το πιο πάνω νομοσχέδιο και αφού ενημερώθηκε για το αν λήφθηκαν οι απόψεις των ενδιαφερόμενων οργανώσεων, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του προτεινόμενου νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

9 Ιουλίου 2002

 
     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων