Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Πρόσκλησης Επενδύσεων προς το Κοινό Νόμος του 2002»

Παρόντες:

Τάσσος Παπαδόπουλος, πρόεδρος    Δημήτρης Συλλούρης
Νίκος Κλεάνθους Ρίκκος Ερωτοκρίτου
Ανδρέας Χρίστου Χρίστος Κληρίδης
Ελένη Μαύρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 8 Ιουλίου 2002. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκε και παρευρέθηκε ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής αντιπροσωπίας για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση κ. Γιώργος Βασιλείου, καθώς και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και των αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών.

Το νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης νομοσχεδίων που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η πλήρης εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα της ελεύθερης παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με τη μεταφορά στο εσωτερικό μας δίκαιο των διατάξεων της σχετικής οδηγίας που αφορά το συντονισμό των όρων κατάρτισης, ελέγχου και κυκλοφορίας του ενημερωτικού δελτίου που πρέπει να δημοσιεύεται, όταν απευθύνεται στο κοινό πρόσκληση για κινητές αξίες. Παράλληλα, με τον προτεινόμενο νόμο σκοπείται η ρύθμιση του θέματος των ιδιωτικών τοποθετήσεων και του θέματος της άντλησης κεφαλαίων από εκδότες κινητών αξιών.

Επισημαίνεται ότι το υπό αναφορά νομοσχέδιο αποτελεί το τελευταίο εναρμονιστικό νομοσχέδιο μιας σειράς νομοθετημάτων που αφορούν τη λειτουργία του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, με το οποίο ολοκληρώνεται η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο σε ό,τι αφορά την εύρυθμη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς.

Σημειώνεται ότι ο προτεινόμενος νόμος σχετίζεται άμεσα με τη νομοθεσία για τις Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ), η ψήφιση της οποίας αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή του.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

9 Ιουλίου 2002

 
     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων