Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Σύμβασης για τη Νομική Προστασία των Υπηρεσιών που Βασίζονται ή Συνίστανται στην Παροχή Πρόσβασης υπό Όρους (Κυρωτικός) Νόμος του 2002»

Παρόντες:

Τάσσος Παπαδόπουλος, πρόεδρος    

Δημήτρης Συλλούρης

Νίκος Κλεάνθους

Ρίκκος Ερωτοκρίτου

Ανδρέας Χρίστου

Χρίστος Κληρίδης

Ελένη Μαύρου

 

Το πιο πάνω νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης νομοσχεδίων που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων πραγματοποίησε συνεδρία της στις 15 Απριλίου 2002, όπου και εξέτασε σε πρώτο στάδιο το πιο πάνω νομοσχέδιο. Στη συνέχεια και μετά από συνεννόηση του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων με τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, αποφασίστηκε το εν λόγω νομοσχέδιο να παραπεμφθεί για περαιτέρω μελέτη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών. Παράλληλα, κρίθηκε σκόπιμο να παραπεμφθεί και στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών, αφού το εν λόγω νομοσχέδιο κυρώνει σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η κύρωση της ευρωπαϊκής σύμβασης για τη νομική προστασία των υπηρεσιών που βασίζονται ή συνίστανται στην παροχή πρόσβασης υπό όρους.

Το άρθρο 4 της πιο πάνω σύμβασης απαγορεύει την κατασκευή, εισαγωγή, πώληση, κατοχή ή εγκατάσταση καθορισμένων παράνομων συσκευών και γι’ αυτό το λόγο το νομοσχέδιο προβλέπει ποινές και παρέχει το δικαίωμα για αναζήτηση αστικής θεραπείας, σε περίπτωση παράβασης του εν λόγω άρθρου.

Με την κύρωση της πιο πάνω σύμβασης και την υιοθέτηση των μέτρων που καθορίζονται σ’ αυτήν επιτυγχάνεται συγχρόνως η εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο στο κεφάλαιο της Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών.

Η επιψήφιση του πιο πάνω νομοσχεδίου από τη Βουλή απαιτείται για την κατά νόμο κύρωση της πιο πάνω σύμβασης, με βάση το άρθρο 169(2) του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στις 22 Απριλίου και στις 27 Μαΐου 2002. Στις συνεδρίες αυτές κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι των Υπουργείων Εξωτερικών, Εσωτερικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Συγκοινωνιών και Έργων, του Γραφείου του Επικεφαλής της Διαπραγματευτικής Αντιπροσωπίας για την Ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, της CYTANET, της Spidernet, της Lumiere TV Ltd, της Ραδιοτηλεοπτικής Εταιρείας ALFA LTD και της Multichoice Cyprus Ltd.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους κυβερνητικούς αρμοδίους, οι χρονικές δεσμεύσεις της πλευράς μας για την υιοθέτηση της προτεινόμενης νομοθεσίας καθορίστηκαν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2001, ας σημειωθεί όμως ότι το εν λόγω νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή στις 4 Απριλίου 2002. Σημειώνεται επίσης ότι ο προτεινόμενος νόμος θα τεθεί σε ισχύ, όταν η σύμβαση επικυρωθεί από τρεις χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η Κυπριακή Δημοκρατία αναμένεται ότι θα είναι η πρώτη χώρα που θα κυρώσει την υπό αναφορά σύμβαση.

Στο στάδιο της μελέτης του υπό αναφορά νομοσχεδίου υποβλήθηκαν στην επιτροπή από ορισμένες εμπλεκόμενες πλευρές διάφορες εισηγήσεις που αφορούν το πεδίο εφαρμογής του νομοσχεδίου, καθώς και τον καθορισμό σ’ αυτό αρμόδιας αρχής για την εφαρμογή του.

Στη βάση των πιο πάνω εισηγήσεων, το Υπουργείο Εσωτερικών κατέθεσε σχετικό σημείωμα στην επιτροπή.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές και ιδιαίτερα το σχετικό σημείωμα του Υπουργείου Εσωτερικών που κατατέθηκε ενώπιόν της, εισηγείται την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της σύμβασης την οποία αφορά.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 22 Μαΐου 2002. Η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τις παρατηρήσεις της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, γι’ αυτό και εισηγείται την ψήφισή του σε νόμο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε εκ νέου το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 8 Ιουλίου 2002. Η επιτροπή, αφού μελέτησε το υπό συζήτηση νομοσχέδιο και έλαβε υπόψη τις εισηγήσεις των δύο πιο πάνω κοινοβουλευτικών επιτροπών, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της σύμβασης στην οποία αναφέρεται.

9 Ιουλίου 2002

 
     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων