Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Κόστους Εφοδιασμού του Αργού Πετρελαίου και των Τιμών των Πετρελαιοειδών Νόμος του 2002»

Παρόντες:

Τάσσος Παπαδόπουλος, πρόεδρος   

Δημήτρης Συλλούρης

Νίκος Κλεάνθους

Ρίκκος Ερωτοκρίτου

Ανδρέας Χρίστου

Χρίστος Κληρίδης

Ελένη Μαύρου

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 11 Μαρτίου και στις 8 Ιουλίου 2002. Στις συνεδρίες αυτές κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής αντιπροσωπίας για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση κ. Γιώργος Βασιλείου, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες.

Το πιο πάνω νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης νομοσχεδίων που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο σε ό,τι αφορά τη διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με τις τιμές διάθεσης πετρελαιοειδών στην κατανάλωση και το κόστος προμήθειας αργού πετρελαίου.

Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο αυτό εισάγεται η υποχρέωση των προμηθευτών πετρελαιοειδών στην κατανάλωση και των εισαγωγέων να διαβιβάζουν πληροφορίες για τις τιμές διάθεσης πετρελαιοειδών και εισαγωγής αργού πετρελαίου. Η υποχρέωση αυτή επιβάλλεται τόσο στο επίπεδο των εμπόρων πετρελαιοειδών προς το αρμόδιο υπουργείο όσο και στο επίπεδο του κράτους προς την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού ζήτησε και πήρε πρόσθετα στοιχεία αναφορικά με τους σκοπούς που επιδιώκει ο νέος αυτός θεσμός που εισάγεται στη νομοθεσία μας, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

9 Ιουλίου 2002

 
     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων