Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χρόνος Εργασίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002»

Παρόντες:

Μάρκος Κυπριανού, πρόεδρος

Πρόδρομος Προδρόμου

Γιώργος Λιλλήκας

Μαρία Κυριακού

Σωτηρούλα Χαραλάμπους

Δώρος Θεοδώρου

Γιάννος Λαμάρης

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 27 Μαΐου 2002. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και της ΠΑΣΥΔΥ.

Με τους πιο πάνω κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 72 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, σκοπείται ο επανακαθορισμός του ωραρίου εργασίας των δημόσιων υπαλλήλων.

Ειδικότερα, με τους προτεινόμενους κανονισμούς, γίνεται εισήγηση για κατάργηση της απογευματινής εργασίας της Πέμπτης κατά το μήνα Ιούνιο και η κατανομή των ωρών εργασίας κατά τη διάρκεια του χρόνου ως ακολούθως:

1. Εργασία κατά την περίοδο από την 1η Σεπτεμβρίου έως την 31η Μαΐου

α. Πρωινή εργασία

Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή: 7.30/8.00 π.μ. - 2.30/3.00 μ.μ.

Tρίτη: 7.30/8.00 π.μ. - 2.50/3.20 μ.μ.

β. Απογευματινή εργασία

Πέμπτη: 3.00/3.30 π.μ. - 6.00/6.30 μ.μ.

2. Εργασία κατά την περίοδο από την 1η Ιουνίου έως την 31η Αυγούστου

Δευτέρα έως Παρασκευή: 7.30/8.00 π.μ. - 2.30/3.00 μ.μ.

Κατά τη συζήτηση των υπό αναφορά κανονισμών ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ότι η κατάργηση του εργάσιμου απογεύματος της Πέμπτης κατά τη διάρκεια του Ιουνίου αποτελεί συνδικαλιστικό αίτημα των δημόσιων υπαλλήλων, το οποίο έχει υποβληθεί εδώ και πολύ καιρό, και ο εκπρόσωπος της ΠΑΣΥΔΥ ανέφερε ότι η ικανοποίηση του εν λόγω αιτήματος απαιτείται για σκοπούς ίσης μεταχείρισης με τα ισχύοντα στους ημικρατικούς οργανισμούς και σε άλλους εργασιακούς κλάδους. Περαιτέρω, ανέφερε ότι το σύνολο των εργάσιμων ωρών παραμένει το ίδιο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υπό το φως των στοιχείων που τέθηκαν ενώπιόν της και δεδομένου ότι δεν της παρέχεται το αναγκαίο χρονικό διάστημα για να τοποθετηθεί επί των κανονισμών, η εφαρμογή των οποίων προτείνεται να αρχίσει από το μήνα Ιούνιο, καταθέτει την παρούσα έκθεσή της για λήψη απόφασης από την ολομέλεια της Βουλής.

28 Μαΐου 2002

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων