Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Κυπριακών Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητας (Άδειες Λειτουργίας, Παραγωγής και Εμπορίας Έτοιμου Σκυροδέματος) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος

Μάριος Ματσάκης

Μαρία Κυριακού

Άριστος Χρυσοστόμου

Ζαχαρίας Ζαχαρίου

 

Χρίστος Μαυροκορδάτος

Μη μέλη της επιτροπής:

Σταύρος Ευαγόρου

Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε την 21η Μαΐου 2002. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Με τους υπό συζήτηση κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 23 της νομοθεσίας για τα κυπριακά πρότυπα και του ελέγχου της ποιότητας, σκοπείται η αλλαγή της σύνθεσης της Τεχνικής Επιτροπής για τη χορήγηση άδειας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος με την αντικατάσταση του εκπροσώπου της Υπηρεσίας Μεταλλείων από εκπρόσωπο του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού δήλωσαν ενώπιον της επιτροπής ότι η προτεινόμενη ρύθμιση δικαιολογείται από το γεγονός ότι οι αρμοδιότητες του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο των εργασιών της Τεχνικής Επιτροπής.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας ομόφωνα εισηγείται την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών.

27 Μαΐου 2002

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων