Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001»

Παρόντες:

Παναγιώτης Δημητρίου, πρόεδρος

Κώστας Παπακώστας

Ιωνάς Νικολάου

Άγις Αγαπίου

Μαρία Κυριακού

Μάρκος Κυπριανού

Χριστόδουλος Ταραμουντάς

Μη μέλη επιτροπής:

Αριστοφάνης Γεωργίου

Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών εξέτασε την υπό αναφορά πρόταση νόμου, που κατατέθηκε στη Βουλή από το μέλος της κ. Γιώργο Περδίκη, σε μεγάλο αριθμό συνεδριάσεών της, που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα από το Νοέμβριο του 2001 μέχρι το Μάιο του 2002.

Στα πλαίσια της εξέτασης του σχεδίου νόμου αυτού, κλήθηκαν και παρέστησαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι των Υπουργείων Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Πυροσβεστική Υπηρεσία), Εσωτερικών και Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, καθώς και εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου.

Σκοπός που νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του ποινικού κώδικα, ώστε όποιος θέτει εσκεμμένα και παράνομα φωτιά σε κρατικό δάσος να υπόκειται σε ποινή φυλάκισης διά βίου, αντί των δεκατεσσάρων χρόνων φυλάκισης που προβλέπεται σήμερα. Παράλληλα, γίνεται εισήγηση η απόπειρα εμπρησμού δάσους να τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι δεκατέσσερα χρόνια, αντί των επτά χρόνων που προβλέπονται σήμερα.

Σύμφωνα με τον εισηγητή της πρότασης νόμου, οι προτεινόμενες τροπολογίες κρίνονται επιβεβλημένες, για να προστατευθούν τα κυπριακά δάση, κυβερνητικά και ιδιωτικά, από τους εμπρησμούς και για να συνάδουν οι ποινές για το αδίκημα αυτό με τις ποινές που προβλέπει ο ίδιος ο ποινικός κώδικας για παρόμοια αδικήματα, όπως π.χ. για εμπρησμό σωρού δημητριακών, σκαφών, κτιρίων κ.λπ. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι τροπολογίες αυτές κρίνονται ακόμα πιο επιβεβλημένες μετά την πρόσφατη αναθεώρηση των νομοθεσιών για τα δάση και την πρόληψη των πυρκαγιών στην ύπαιθρο.

Όλοι όσοι παρέστησαν ενώπιον της επιτροπής συμφώνησαν με την ανάγκη οι ποινές για τα αδικήματα να είναι ανάλογες με τη σοβαρότητά τους, ενώ ο εκπρόσωπος του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος τόνισε την ανάγκη ολόκληρο το κεφάλαιο του ποινικού κώδικα για την κακόβουλη βλάβη σε περιουσία (άρθρα 315 - 330), ιδιαίτερα τα αδικήματα που αφορούν ζημιές από φωτιά, να αναθεωρηθεί με βάση τα σημερινά δεδομένα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα κατατέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση σε νόμο του υπό αναφορά νομοσχεδίου, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί, ώστε:

1. να αναθεωρηθούν κατ’ αναλογία όλες οι ποινές που προβλέπονται στα άρθρα 315 έως 330 του ποινικού κώδικα·

2. να παραμείνει η ποινή της φυλάκισης μέχρι δεκατέσσερα χρόνια για τον εμπρησμό κρατικού δάσους. Η επιτροπή, παρά το γεγονός ότι θεωρεί αναγκαία τη δραστική αύξηση της ποινής που επισύρει το αδίκημα του εμπρησμού δάσους, εντούτοις θεωρεί σ’ αυτό το στάδιο πολύ μεγάλη την ποινή της φυλάκισης διά βίου, γιατί πιστεύει ότι τυχόν υιοθέτησή της θα επιφέρει ανισορροπία στο όλο σύστημα των ποινών που προβλέπονται για τα αδικήματα της κακόβουλης βλάβης στην περιουσία·

3. να περιληφθούν και τα ιδιωτικά δάση στις υπό αναφορά πρόνοιες του ποινικού κώδικα·

4. να τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι δεκατέσσερα χρόνια ο εμπρησμός μηχανοκίνητου οχήματος, εισήγηση που έγινε από το μέλος της επιτροπής Άγι Αγαπίου και έγινε ομόφωνα αποδεκτή· και

5. να τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται «Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2002».

Με την ευκαιρία αυτή, η επιτροπή διαπιστώνει την ανάγκη μελέτης από τους αρμοδίους του θέματος της αναθεώρησης ολόκληρου του ποινικού κώδικα (που θεσπίστηκε το 1929), για να συνάδει με τις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση και εξισορρόπηση των ποινών που προβλέπονται για τα διάφορα αδικήματα.

4 Ιουνίου 2002

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων