Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Καταναλωτικής Πίστης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2002»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος

Σταύρος Ευαγόρου

Μαρία Κυριακού

Μάριος Ματσάκης

Ζαχαρίας Ζαχαρίου

Άριστος Χρυσοστόμου

Χρίστος Μαυροκορδάτος

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, την οποία κατέθεσε η ίδια στη Βουλή, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε την 21η Μαΐου 2002. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Τμήματος Συνεργατικής Ανάπτυξης, της Κεντρικής Συνεργατικής Τράπεζας, των εμπορικών τραπεζών και των χρηματοπιστωτικών οργανισμών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η επαναδιατύπωση ορισμένων διατάξεων της νομοθεσίας για την καταναλωτική πίστη, ώστε να εξαλειφθούν οι πιθανότητες παρερμηνείας τους και να καθοριστεί σαφέστερα η μέθοδος που θα εφαρμόζεται στις περιπτώσεις εξόφλησης της οφειλής πριν από τη λήξη της.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και των άλλων εμπλεκόμενων φορέων συμφωνούν με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση της υπό αναφορά πρότασης νόμου σε νόμο.

27 Μαΐου 2002

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων