Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για τα νομοσχέδια που τιτλοφορούνται «Ο περί Εργοδοτουμένων με Μερική Απασχόληση (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμος του 2002» και «Ο περί Τερματισμού Απασχολήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2002»

Παρόντες:

Τάσσος Παπαδόπουλος, πρόεδρος

Άγις Αγαπίου

Σοφοκλής Φυττής

Παναγιώτης Δημητρίου

Ανδρέας Χρίστου

Ρίκκος Ερωτοκρίτου

Ελένη Μαύρου

Ανδρούλα Βασιλείου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαΐου 2002. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής αντιπροσωπίας για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση κ. Γιώργος Βασιλείου, καθώς και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Τα πιο πάνω νομοσχέδια κατατέθηκαν στη Βουλή από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης νομοσχεδίων που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Σκοπός και των δύο νομοσχεδίων είναι η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο και ειδικότερα το Κεφάλαιο 13, που αφορά την κοινωνική πολιτική.

Με το πρώτο νομοσχέδιο σκοπείται ειδικότερα η κατοχύρωση του δικαιώματος των εργοδοτουμένων για ελεύθερη επιλογή εργασίας μερικής απασχόλησης, η απαγόρευση της δυσμενούς μεταχείρισης των εργοδοτουμένων με μερική απασχόληση και η διασφάλιση του δικαιώματος ισότιμης μεταχείρισης μεταξύ των εργοδοτουμένων με μερική απασχόληση και των εργοδοτουμένων με πλήρη απασχόληση όσον αφορά τους όρους και τις συνθήκες εργασίας τους.

Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας για τον τερματισμό απασχόλησης, ώστε να καθοριστεί ότι εβδομάδα απασχόλησης θεωρείται η εβδομάδα κατά την οποία ο εργοδοτούμενος εργάστηκε δεκαοκτώ ή περισσότερες ώρες, αντί για είκοσι τέσσερις και είκοσι οχτώ ή περισσότερες ώρες, που προβλέπει η υφιστάμενη νομοθεσία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους αρμοδίους, το πιο πάνω νομοσχέδιο εξετάστηκε από τριμελή τεχνική επιτροπή του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος και στη συνέχεια από το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα. Σημειώνεται ότι στα πλαίσια αυτά η εργοδοτικές οργανώσεις ΟΕΒ και ΚΕΒΕ ζήτησαν όπως οι πρόνοιες του προτεινόμενου νομοσχεδίου τεθούν σε εφαρμογή με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι από την 1η Ιανουαρίου 2003.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού μελέτησε τις πρόνοιες και των δύο νομοσχεδίων και αφού προηγουμένως επέφερε ορισμένες νομοτεχνικές βελτιώσεις στο πρώτο υπό συζήτηση νομοσχέδιο σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή τους σε νόμους.

29 Μαΐου 2002

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων