Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Προλήψεως Πυρκαϊών στην Ύπαιθρο (Τροποποιητικός) Νόμος του 1998»

Παρόντες:

Γιώργος Λιλλήκας, πρόεδρος

Μάριος Ματσάκης

Ελένη Μαύρου

Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Χρίστος Μαυροκορδάτος

Γιώργος Βαρνάβα

Νίκος Τορναρίτης

Ανδρούλα Βασιλείου

Μαρία Κυριακού

Γιώργος Περδίκης

Γεώργιος Τάσου

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου σε αριθμό συνεδριών της από το Σεπτέμβριο του 2001 μέχρι και το Μάιο του 2002. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι των Υπουργείων Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Υπηρεσία Περιβάλλοντος, Τμήμα Δασών), Εσωτερικών και Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, καθώς και εκπρόσωποι της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, Αγροτικής και Παναγροτικού Συνδέσμου, της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου και του Φιλοδασικού Συνδέσμου.

Σκοπός της πρότασης νόμου, που κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή κ. Μάριο Ματσάκη, είναι η τροποποίηση της νομοθεσίας για την πρόληψη πυρκαγιών στην ύπαιθρο, ώστε να καταργηθούν οι διατάξεις που επιτρέπουν το άναμμα της φωτιάς από οποιονδήποτε είτε σε ιδιωτική είτε σε άλλη γη, κατά συγκεκριμένες περιόδους, έπειτα από άδεια που εκδίδει η αρμόδια αρχή.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του εισηγητή της πρότασης νόμου, η καταπολέμηση των πυρκαγιών τόσο στην ύπαιθρο όσο και σε δασικές περιοχές, οι οποίες επιφέρουν καταστρεπτικές συνέπειες στη χλωρίδα και πανίδα και γενικότερα στο έδαφος, με αποτέλεσμα την ερημοποίηση της χώρας, καθώς και η καταπολέμηση κατά το μεγαλύτερο δυνατό βαθμό των αιτίων των πυρκαγιών, σημαντικότερη των οποίων είναι η ανθρώπινη δραστηριότητα, υπαγορεύονται από την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος. Περαιτέρω, η γενική και πλήρης απαγόρευση του ανάμματος φωτιάς από οποιονδήποτε στην ύπαιθρο θα τερματίσει την οχληρία που δημιουργείται από την ενέργεια αυτή, αλλά ταυτόχρονα θα εξοικονομήσει και χρόνο και προσωπικό για την αντιμετώπιση σοβαρότερων περιστατικών πυρκαγιάς.

Στα πλαίσια της συζήτησης της πιο πάνω πρότασης νόμου ενώπιον της επιτροπής, ο εισηγητής της ανέφερε περαιτέρω ότι το άναμμα φωτιάς είτε από τους γεωργούς είτε από άλλα άτομα για το κάψιμο της ποκαλάμης, εκτός του ότι αποτελεί μια από τις αιτίες των πυρκαγιών, είναι και από πλευράς γεωπονικής λανθασμένη τακτική, δεδομένου ότι η ποκαλάμη, εάν παραμείνει στο έδαφος, αποτελεί πρώτης ποιότητας λίπασμα ύστερα από την αποσύνθεσή της. Το μόνο πρόβλημα που παρουσιάζεται είναι ότι λόγω της ξηρασίας η αποσύνθεση της ποκαλάμης δε γίνεται στον επιθυμητό βαθμό. Για να μπορέσουν οι γεωργοί να καλλιεργήσουν την ποκαλάμη, απαιτούνται νέα μηχανήματα βελτιωμένης τεχνολογίας, ώστε να θάβεται η ποκαλάμη και όχι να καίγεται. Τέλος, ο κ. Ματσάκης ανέφερε πως υπάρχει η άποψη ότι, αν δοθούν οικονομικά κίνητρα στους γεωργούς για την αγορά νέων μηχανημάτων, ώστε να μην καίνε πλέον την ποκαλάμη, τότε η Κύπρος θα φθάσει στα ευρωπαϊκά επίπεδα καλλιέργειας των χωραφιών και δε θα προκαλούνται πυρκαγιές από αυτή την αιτία.

Οι εκπρόσωποι των διάφορων αρμόδιων υπηρεσιών που κλήθηκαν να εκφράσουν τις απόψεις τους ενώπιον της επιτροπής δε συμφώνησαν με την πλήρη απαγόρευση του ανάμματος της φωτιάς, αλλά εισηγήθηκαν υπαλλακτικούς τρόπους, ώστε αυτό να επιτρέπεται κάτω από προϋποθέσεις, σε συγκεκριμένη περίοδο και για συγκεκριμένους σκοπούς.

Ειδικότερα, στο θέμα της ποκαλάμης έγινε ειδική αναφορά στην ανάγκη εισαγωγής νέας βελτιωμένης τεχνολογίας στη γεωργία, η οποία θα επιτρέπει την καλλιέργεια και σπορά απευθείας στα χωράφια, χωρίς να απαιτείται προηγουμένως το κάψιμο της ποκαλάμης. Όπως αναφέρθηκε από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, το υπουργείο μελετά το ενδεχόμενο να αυξήσει ουσιαστικά την παρεχόμενη επιχορήγηση στους γεωργούς, για να καταστεί δυνατή η απόκτηση από τους ιδίους μηχανημάτων βελτιωμένης τεχνολογίας.

Οι εκπρόσωποι της Ένωσης Δήμων τάχθηκαν υπέρ της απαγόρευσης του ανάμματος της φωτιάς και της παράλληλης παραχώρησης οικονομικών κινήτρων στους γεωργούς, ώστε να καταστεί δυνατή η εισαγωγή βελτιωμένης τεχνολογίας στη γεωργία.

Οι εκπρόσωποι της Ένωσης Κοινοτήτων διαφώνησαν με την ολόχρονη απαγόρευση του καψίματος και εισηγήθηκαν την παροχή οικονομικής βοήθειας στους γεωργούς, για να χρησιμοποιούν τη νέα τεχνολογία, καθώς και άλλες υπαλλακτικές λύσεις για το πρόβλημα.

Ενάντια στην πλήρη απαγόρευση του ανάμματος φωτιάς τάχθηκαν επίσης εκπρόσωποι της ΕΚΑ, της Αγροτικής και του Παναγροτικού Συνδέσμου. Οι εκπρόσωποι της ΠΕΚ δήλωσαν ότι υιοθετούν την πρόταση νόμου, νοουμένου ότι θα δοθούν στους γεωργούς οικονομικά κίνητρα και επιχορήγηση για αγορά καινούριων μηχανημάτων.

Οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων υποστήριξαν ότι το άναμμα της φωτιάς στην ύπαιθρο είτε σε κρατικό είτε σε ιδιωτικό χώρο προκαλεί μεγάλο αριθμό πυρκαγιών, γι’ αυτό και πρέπει να απαγορεύεται. Παράλληλα, κατέθεσαν γραπτό υπόμνημα με τις εισηγήσεις τους για την αντιμετώπιση του θέματος των πυρκαγιών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, αφού μελέτησε το όλο θέμα και έλαβε υπόψη της τις απόψεις όλων των πλευρών, θεωρεί ότι η απαγόρευση του ανάμματος της φωτιάς θα είναι πρακτικά δυνατή, μόνο εάν παράλληλα οι γεωργοί εισαγάγουν νέα βελτιωμένη τεχνολογία για την καλλιέργεια των σιτηρών, με τη χρήση της οποίας δε θα απαιτείται πλέον το κάψιμο της ποκαλάμης.

Η επιτροπή θεωρεί ωστόσο αναγκαίες προϋποθέσεις αφενός την ενημέρωση των γεωργών για τη νέα τεχνολογία και αφετέρου την ουσιαστική ενίσχυσή τους από την κυβέρνηση, ώστε να μπορέσουν να αποκτήσουν τα νέα κατάλληλα μηχανήματα που απαιτούνται για την καλλιέργεια των σιτηρών. Η επιτροπή πιστεύει ότι το κόστος, που εν πάση περιπτώσει, σύμφωνα με τα στοιχεία που της δόθηκαν από τους αρμοδίους δεν είναι υπερβολικό για την κυβέρνηση, δε συγκρίνεται με το όφελος που θα προκύψει για το δασικό πλούτο του τόπου, ο οποίος απειλείται από καταστρεπτικές πυρκαγιές, που έχουν ως αιτία την ανθρώπινη δραστηριότητα.

Η επιτροπή, αναγνωρίζοντας την ανάγκη παροχής προς την κυβέρνηση αλλά και προς τους γεωργούς κάποιου ικανοποιητικού χρονικού διαστήματος, για να προσαρμοστεί η καλλιέργεια σιτηρών στη νέα τεχνολογία, θεωρεί σκόπιμο να εισηγηθεί στη Βουλή την ψήφιση σε νόμο της πρότασης νόμου, θέτοντας όμως ως ημερομηνία για την έναρξη της εφαρμογής της την 1η Ιουνίου 2003.

28 Μαΐου 2002

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων