Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο και για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Ο περί Επικίνδυνων Ουσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002» και «Οι περί Επικίνδυνων Ουσιών (Ταξινόμηση, Συσκευασία και Σήμανση Επικίνδυνων Ουσιών και Παρασκευασμάτων) Κανονισμοί του 2002»

Παρόντες:

Τάσσος Παπαδόπουλος, πρόεδρος

Άγις Αγαπίου

Ανδρέας Χρίστου

Παναγιώτης Δημητρίου

Σταύρος Ευαγόρου

Ρίκκος Ερωτοκρίτου

Ελένη Μαύρου

Ανδρούλα Βασιλείου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο και τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρίασή της που πραγματοποιήθηκε στις 27 Μαΐου 2002. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκε και παρευρέθηκε ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής αντιπροσωπίας για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση κ. Γιώργος Βασιλείου, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, καθώς και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες.

Το πιο πάνω νομοσχέδιο και οι πιο πάνω κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης νομοσχεδίων και κανονισμών που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Σκοπός τόσο του προτεινόμενου νόμου όσο και των προτεινόμενων κανονισμών είναι η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο και ειδικότερα με το Κεφάλαιο της Ελεύθερης Διακίνησης Προϊόντων και τις σχετικές με αυτό οδηγίες που ρυθμίζουν τη διαχείριση επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων.

Συγκεκριμένα, με τον προτεινόμενο νόμο και τους προτεινόμενους κανονισμούς σκοπείται η προστασία του χρήστη χημικών ουσιών και παρασκευασμάτων και γενικότερα του καταναλωτικού κοινού από τους κινδύνους που αυτά εγκυμονούν με τον καθορισμό των απαραίτητων διαδικασιών και των μέτρων που διασφαλίζουν τη σωστή διαχείριση και τον έλεγχό τους.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις τόσο του νομοσχεδίου όσο και των κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο και την έγκρισή τους αντίστοιχα.

4 Ιουνίου 2002

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων