Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002»

Παρόντες:

Τάσσος Παπαδόπουλος, πρόεδρος

Άγις Αγαπίου

Ανδρέας Χρίστου

Παναγιώτης Δημητρίου

Σταύρος Ευαγόρου

Ρίκκος Ερωτοκρίτου

Ελένη Μαύρου

Ανδρούλα Βασιλείου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 27 Μαΐου 2002. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής αντιπροσωπίας για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση κ. Γιώργος Βασιλείου, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες.

Το πιο πάνω νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης νομοσχεδίων που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Με το νόμο που προτείνεται σκοπείται η τροποποίηση της νομοθεσίας για τα φάρμακα ανθρώπινης χρήσης, με στόχο την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο σε θέματα που αφορούν τα φάρμακα για ανθρώπινη χρήση.

Ειδικότερα, με τον προτεινόμενο νόμο σκοπείται:

1. η προσθήκη στον υπό τροποποίηση νόμο του ορισμού του φαρμακευτικού προϊόντος υψηλής τεχνολογίας·

2. η αντικατάσταση της φράσης “Εθνικό Σύστημα Υγείας” με τη φράση “Γενικό Σύστημα Υγείας” και

3. η εξαίρεση των εγγεγραμμένων φαρμακοποιών και των προσώπων που έχουν παρακαθήσει επιτυχώς σε εξετάσεις για έκδοση άδειας χονδρικής πώλησης, σύμφωνα με τον περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμο (Κεφ. 254), από την υποχρέωση να υποστούν εξετάσεις όπως προβλέπεται στο εδάφιο (5) του άρθρου 83 του εν λόγω νόμου.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι έχει ήδη ψηφιστεί νομοθεσία για την εναρμόνιση της νομοθεσίας μας στον τομέα αυτό έχει τεθεί σε εφαρμογή από το Μάιο του 2001. Στη συνέχεια όμως κρίθηκε σκόπιμο να γίνουν κάποιες διορθώσεις και βελτιώσεις σ’ αυτήν, στις οποίες ακριβώς στοχεύει το υπό συζήτηση νομοσχέδιο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

4 Ιουνίου 2002

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων