Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Σύμβασης για τη Σήμανση Πλαστικών Εκρηκτικών Υλών για Σκοπούς Ανίχνευσης (Κυρωτικός) Νόμος του 2002»

Παρόντες:

Νίκος Αναστασιάδης, πρόεδρος

Άντρος Κυπριανού

Ελένη Θεοχάρους

Μάρκος Κυπριανού

Τάκης Χατζηγεωργίου

Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στις 20 Φεβρουαρίου και στις 22 Μαΐου 2002. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η κύρωση της σύμβασης για τη σήμανση πλαστικών εκρηκτικών υλών για σκοπούς ανίχνευσης, στην οποία η προσχώρηση της Κυπριακής Δημοκρατίας αποφασίστηκε με την υπ’ αριθμό 54767 και ημερομηνία 19 Δεκεμβρίου 2001 απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Η επιψήφιση του πιο πάνω νομοσχεδίου από τη Βουλή απαιτείται για την κατά νόμο κύρωση της πιο πάνω σύμβασης, με βάση το άρθρο 169(2) του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους αρμοδίους, η σύμβαση για τη σήμανση πλαστικών εκρηκτικών υλών για σκοπούς ανίχνευσης υιοθετήθηκε κατά τη διάρκεια της διεθνούς διάσκεψης για το αεροπορικό δίκαιο που πραγματοποιήθηκε από τις 12 Φεβρουαρίου μέχρι την 1η Μαρτίου 1991 στο Μοντρεάλ υπό την αιγίδα του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας. Οι πρόνοιες της εν λόγω σύμβασης αποβλέπουν ουσιαστικά στην επαρκή σήμανση των πλαστικών εκρηκτικών υλών, ώστε η σήμανση αυτή να συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην ανίχνευσή τους για αποτροπή τρομοκρατικών πράξεων που αποβλέπουν στην καταστροφή αεροσκαφών, άλλων μεταφορικών μέσων και άλλων στόχων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του πιο πάνω νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της σύμβασης στην οποία αναφέρεται.

4 Ιουνίου 2002

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων