Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Υπουργείου Οικονομικών - Θέση Ανώτερου Οικονομικού Λειτουργού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2002»

Παρόντες:

Παναγιώτης Δημητρίου, πρόεδρος

Αριστοφάνης Γεωργίου

Ιωνάς Νικολάου

Κώστας Παπακώστας

Χριστόδουλος Ταραμουντάς

Άγις Αγαπίου

Μαρία Κυριακού

Χρίστος Κληρίδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών εξέτασε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στις 30 Μαΐου και στις 6 και 13 Ιουνίου 2002. Στα πλαίσια της εξέτασης των πιο πάνω κανονισμών κλήθηκαν και παρέστησαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και της ΠΑΣΥΔΥ.

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, που εκδίδονται με βάση τα άρθρα 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, σκοπείται η τροποποίηση των βασικών κανονισμών για τη ρύθμιση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση του Ανώτερου Οικονομικού Λειτουργού στο Υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών, με τους υπό αναφορά κανονισμούς σκοπείται ο εκσυγχρονισμός του σχεδίου υπηρεσίας για την πιο πάνω θέση, ώστε να προστεθεί σ’ αυτό σημείωση για διευκόλυνση της πλήρωσης τριών κενών θέσεων ανώτερου Οικονομικού Λειτουργού (Κλίμακα Α13), για την κάλυψη άμεσων και πιεστικών αναγκών του Υπουργείου Οικονομικών.

Με τις πρόνοιες των υπό αναφορά κανονισμών συμφώνησαν όλοι οι παρευρισκόμενοι.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα κατατέθηκαν ενώπιόν της, υιοθέτησε ομόφωνα τους υπό αναφορά κανονισμούς, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία, γι’ αυτό και εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

13 Ιουνίου 2002

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων