Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Υγιεινής του Κρέατος (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002»

Παρόντες:

Χρίστος Μαυροκορδάτος, πρόεδρος

Γεώργιος Τάσου

Γιαννάκης Θωμά

Σοφοκλής Φυττής

Γιώργος Χατζηγεωργίου

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στις 23 και 30 Μαΐου 2002. Στην πρώτη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Κτηνιατρικές Υπηρεσίες), του Υπουργείου Εσωτερικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, Αγροτική και Παναγροτικός Σύνδεσμος, του Κεντρικού Σφαγείου Κοφίνου, του Σφαγείου Πάφου, εκπρόσωποι της Παγκύπριας Οργάνωσης Αγελαδοτρόφων, του Παγκύπριου Συνδέσμου Αιγοπροβατοτρόφων, της Παγκύπριας Οργάνωσης Αιγοπροβατοτρόφων, της Παγκύπριας Οργάνωσης Ποιμνιοτρόφων, της Παγκύπριας Οργάνωσης Χοιροτρόφων, του Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου, του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηνιάτρων και της ΠΟΒΕΚ.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών είναι η τροποποίηση των κανονισμών που διέπουν την υγιεινή του κρέατος, ώστε η προθεσμία που μεσολαβεί από τη σφαγή ζώων ή τη συσκευασία κρέατος μέχρι την άφιξή τους στη Δημοκρατία να μην υπερβαίνει τις είκοσι μέρες, αντί τις εβδομήντα δύο ώρες, που ισχύει σήμερα.

Με βάση τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, η προτεινόμενη αύξηση της πιο πάνω προθεσμίας στηρίζεται στο γεγονός ότι, με την εξέλιξη της τεχνολογίας και των συστημάτων υγιεινής παραγωγής του κρέατος στα σφαγεία, σήμερα παρέχεται η δυνατότητα να διατίθεται νωπό κρέας με αυξημένη διατηρησιμότητα, πέραν των σαράντα ημερών. Εξάλλου, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, υπό το φως της εν λόγω εξέλιξης, έχει επιδειχθεί ενδιαφέρον για την εισαγωγή νωπού κρέατος και έχει ζητηθεί η αύξηση της προθεσμίας των εβδομήντα δύο ωρών, για να καταστεί δυνατή η εισαγωγή, μια και αυτή αποτελεί σήμερα εμπόδιο για την εισαγωγή τέτοιου κρέατος.

Ενώπιον της επιτροπής επισημάνθηκε επίσης από τους αρμοδίους το γεγονός ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει οποιαδήποτε οδηγία ή πρόνοια που να θέτει χρονικούς περιορισμούς στην εισαγωγή τέτοιων προϊόντων, αλλά απλά καθορίζονται τα χαρακτηριστικά που πρέπει να φέρουν τα εισαγόμενα προϊόντα.

Οι εκπρόσωποι όλων των οργανώσεων/συνδέσμων που παρευρέθηκαν στην επιτροπή διαφώνησαν με τις πρόνοιες των κανονισμών και τάχθηκαν εναντίον της έγκρισής τους από τη Βουλή, γιατί, όπως υποστήριξαν, η προτεινόμενη με αυτούς ρύθμιση δεν εξυπηρετεί ούτε το καλώς νοούμενο συμφέρον του καταναλωτή, αλλά ούτε προστατεύει τον ανταγωνισμό, παρά μόνο εξυπηρετεί το συμφέρον αριθμού εμπόρων που επιθυμούν να εισαγάγουν νωπό κρέας. Από τους ίδιους εκπροσώπους επισημάνθηκε επίσης το γεγονός ότι, υπό το φως των διάφορων ασθενειών που μαστίζουν την Ευρώπη, οι αρμόδιοι ανέλαβαν διαφωτιστική εκστρατεία που προτρέπει τους καταναλωτές να προτιμούν τα ντόπια φρέσκα κρέατα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη της όλα τα πιο πάνω και ιδιαίτερα το γεγονός ότι η προτεινόμενη με τους κανονισμούς ρύθμιση δεν αποτελεί υποχρέωσή μας στη βάση του κοινοτικού κεκτημένου, θεωρεί ότι η αύξηση σε είκοσι μέρες της προβλεπόμενης στους κανονισμούς προθεσμίας εμπεριέχει κινδύνους που σχετίζονται με τη μικροβιολογική αλλοίωση του κρέατος από τη σφαγή του ζώου μέχρι την εισαγωγή του κρέατος στη Δημοκρατία.

Στη βάση της θέσης αυτής η επιτροπή, έχοντας ως γνώμονα την προστασία της υγείας του καταναλωτή, την προστασία της ντόπιας παραγωγής κρέατος αλλά και τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος, αποφάσισε να μην υιοθετήσει τις πρόνοιες των κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την απόρριψή τους.

10 Ιουνίου 2002

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων