Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Απορρυπαντικών Νόμος του 2002»

Παρόντες:

Τάσσος Παπαδόπουλος, πρόεδρος

Δημήτρης Συλλούρης

Ανδρέας Χρίστου

Ρίκκος Ερωτοκρίτου

Άγις Αγαπίου

Γιαννάκης Ομήρου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουνίου 2002. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωπος του Γραφείου του Επικεφαλής της Διαπραγματευτικής Αντιπροσωπίας για την Ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και των αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών.

Το πιο πάνω νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης νομοσχεδίων που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η υιοθέτηση του κοινοτικού κεκτημένου που στοχεύει στη ρύθμιση της παρασκευής, εμπορίας και χρήσης των απορρυπαντικών, καθώς και της διενέργειας του σχετικού κρατικού ελέγχου.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, κατά παρέκκλιση από τις σχετικές οδηγίες του κοινοτικού κεκτημένου, απαγορεύονται, με σχετική πρόνοια που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο, η εισαγωγή, παρασκευή, εμπορία και χρήση απορρυπαντικού που περιέχει περισσότερη από την καθοριζόμενη στο νομοσχέδιο ποσότητα βορίου. Η παρέκκλιση αυτή, που έχει συμφωνηθεί μεταξύ της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβάλλεται για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος εξαιτίας των ιδιαζουσών καιρικών συνθηκών της Κύπρου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του πιο πάνω νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων