Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται 1. «Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εξορυκτικές διά Γεωτρήσεων Βιομηχανίες) Κανονισμοί του 2002» και 2. «Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Υπαίθριες ή Υπόγειες Εξορυκτικές Βιομηχανίες) Κανονισμοί του 2002»

Παρόντες:

Νίκος Κλεάνθους, αναπλ. πρόεδρος

Παναγιώτης Δημητρίου

Σταύρος Ευαγόρου

Ρίκκος Ερωτοκρίτου

Ελένη Μαύρου

Χρίστος Κληρίδης

Άγις Αγαπίου

Ανδρούλα Βασιλείου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 13 Μαΐου 2002. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής αντιπροσωπίας για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση κ. Γιώργος Βασιλείου, καθώς και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Οι πιο πάνω κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης κανονισμών που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Και οι δύο υπό συζήτηση κανονισμοί, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το νόμο για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία, στοχεύουν στην εναρμόνιση της νομοθεσίας μας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο σ’ ό,τι αφορά την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που διατρέχουν κατά την εργασία σε εξορυκτικές διά γεωτρήσεων βιομηχανίες και σε υπαίθριες ή υπόγειες εξορυκτικές βιομηχανίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους αρμοδίους, η υφιστάμενη νομοθεσία ρυθμίζει θέματα προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων στις εξορυκτικές διά γεωτρήσεων βιομηχανίες. Ωστόσο δεν καλύπτει θέματα σχετικά με προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στον τομέα αυτό στην έκταση και στο βαθμό που απαιτεί το κοινοτικό κεκτημένο, γι’ αυτό και καθίσταται αναγκαία η συμπλήρωσή τους με τις προτεινόμενες στους υπό συζήτηση κανονισμούς διατάξεις.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού πήρε πρόσθετες πληροφορίες από τους αρμοδίους για τους πιο πάνω κανονισμούς, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις τους, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

Παράλληλα, η επιτροπή έκρινε σκόπιμο να εισηγηθεί την τροποποίηση των δεύτερων υπό συζήτηση κανονισμών, ώστε, όπως ήδη προβλέπεται και στους πρώτους υπό συζήτηση κανονισμούς, να καθοριστεί ότι όταν οι εργοδοτούμενοι στις σχετικές με τους κανονισμούς βιομηχανίες υπερβαίνουν τα δέκα άτομα, θα έχουν στη διάθεσή τους χώρο ανάπαυσης.

20 Μαΐου 2002

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων