Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας - Θέσεις Επιθεωρητή Αεροπλοϊμότητας και Λειτουργού Επιθεώρησης Πτητικών Επιχειρήσεων (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2002»

Παρόντες:

Παναγιώτης Δημητρίου, πρόεδρος

Αριστοφάνης Γεωργίου

Ιωνάς Νικολάου

Κώστας Παπακώστας

Μαρία Κυριακού

Άγις Αγαπίου

Χριστόδουλος Ταραμουντάς

Νίκος Κλεάνθους

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στις 11 και 25 Απριλίου 2002. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Συγκοινωνιών και Έργων και Οικονομικών, καθώς επίσης και εκπρόσωποι του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας, της Υπηρεσίας Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και της ΠΑΣΥΔΥ.

Με τους πιο πάνω κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, σκοπείται ο καθορισμός σχεδίων υπηρεσίας για τις νέες θέσεις Eπιθεωρητή Αεροπλοϊμότητας και Λειτουργού Επιθεώρησης Πτητικών Επιχειρήσεων στο Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί με βάση τον περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμο αρ. 22(ΙΙ)/2001.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των Υπουργείων Συγκοινωνιών και Έργων και Οικονομικών αλλά και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους εν λόγω κανονισμούς, τη δημιουργία των πιο πάνω θέσεων επέβαλε η ανάγκη εναρμόνισης της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο. Όπως δήλωσαν οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, μέχρι το έτος 2002 το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, έχοντας αναλάβει σχετική δέσμευση έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να γίνει πλήρες μέλος της Ένωσης Αρχών Πολιτικής Αεροπορίας. Για να υλοποιηθεί όμως η δέσμευση αυτή, απαιτείται, όπως δήλωσαν, η κατάλληλη προεργασία και υποδομή, γι’ αυτό και έχει τροχιοδρομηθεί η δημιουργία των υπό αναφορά θέσεων.

Όπως είναι γνωστό, παρόμοιοι κανονισμοί με τίτλο «Οι περί Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας - Θέσεις Μηχανικού Αεροσκαφών και Επιθεωρητή Πτητικών Επιχειρήσεων (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2001» απορρίφθηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 12 Ιουλίου 2001, γιατί δεν προβλεπόταν στα σχέδια υπηρεσίας πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν και γιατί παρουσίαζαν ορισμένα προβλήματα ασάφειας στη διατύπωσή τους.

Οι πιο πάνω κανονισμοί επαναδιατυπώθηκαν από το αρμόδιο υπουργείο, με βάση και τις εισηγήσεις της Βουλής, με την επαναδιατύπωση του τίτλου τους, τον καθορισμό πανεπιστημιακού διπλώματος ως απαιτούμενου προσόντος, σε συναφείς με τα καθήκοντα της θέσης κλάδους σπουδών, και με τη συμπερίληψη σημείωσης, ώστε, αν κατά την πρώτη πλήρωση της θέσης δεν υπάρχουν υποψήφιοι με πανεπιστημιακά προσόντα, να μπορούν να είναι υποψήφιοι και όσοι έχουν προηγούμενη αυξημένη πείρα στους τομείς αυτούς.

Οι Κυπριακές Αερογραμμές, απαντώντας σε σχετική επιστολή της επιτροπής, ανέφεραν ότι εργοδοτούνται σήμερα στις Κυπριακές Αερογραμμές ενενήντα εννέα πιλότοι και είκοσι έξι αδειούχοι μηχανικοί με προηγούμενη υπηρεσία, ώστε να μπορούν να είναι υποψήφιοι για τις θέσεις αυτές.

Η επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

20 Μαΐου 2002

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων