Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Εσπεριδοειδών Κανονισμοί του 2002»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος

Γιώργος Λιλλήκας

Μαρία Κυριακού

Σταύρος Ευαγόρου

Χρίστος Μαυροκορδάτος

Μάριος Ματσάκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 14 Μαΐου 2002. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και των αγροτικών οργανώσεων.

Με τους προτεινόμενους κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 8 της νομοθεσίας που διέπει την εξαγωγή γεωργικών προϊόντων, σκοπείται η θέσπιση προδιαγραφών για την εξαγωγή των εσπεριδοειδών, με βάση τα διεθνή πρότυπα.

Ειδικότερα, με τους υπό συζήτηση κανονισμούς, μεταξύ άλλων:

1. Καθορίζονται οι προϋποθέσεις εξαγωγής και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των εσπεριδοειδών.

2. Ταξινομούνται κατά μέγεθος.

3. Ορίζεται η ελάχιστη περιεκτικότητα σε χυμό, καθώς και η ποσοστιαία αναλογία για τις επιτρεπόμενες ανωμαλίες κατά φορτίο.

4. Περιγράφεται ο τρόπος συσκευασίας, εμφάνισης και σήμανσης κάθε φορτίου.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού δήλωσαν ότι για ορισμένα εσπεριδοειδή έχουν υιοθετηθεί τα διεθνή πρότυπα, αφού δεν υπάρχουν κοινοτικές οδηγίες.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών.

20 Μαΐου 2002

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων