Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Σύστασης Ευρωπαϊκών Επιτροπών Επιχειρήσεων Νόμος του 2002»

Παρόντες:

Νίκος Κλεάνθους, αναπλ. πρόεδρος

Παναγιώτης Δημητρίου

Σταύρος Ευαγόρου

Ρίκκος Ερωτοκρίτου

Ελένη Μαύρου

Χρίστος Κληρίδης

Άγις Αγαπίου

Ανδρούλα Βασιλείου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 13 Μαΐου 2002. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής αντιπροσωπίας για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση κ. Γιώργος Βασιλείου, καθώς και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Το εν λόγω νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης νομοσχεδίων που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο, στο Κεφάλαιο 13 της Κοινωνικής Πολιτικής και Απασχόλησης. Ειδικότερα, με τον προτεινόμενο νόμο σκοπείται η διασφάλιση και βελτίωση του δικαιώματος των εργαζομένων για ενημέρωση και διαβούλευση σε κοινοτικής κλίμακας επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων με τη θέσπιση μιας Ευρωπαϊκής Επιτροπής Επιχείρησης και μιας διαδικασίας, με σκοπό να ενημερώνονται οι εργαζόμενοι και να ζητείται η γνώμη τους.

Στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο, εκτός από τα πιο πάνω, προβλέπονται, μεταξύ άλλων, η συγκρότηση, η σύνθεση και τα καθήκοντα της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας, η σύνθεση και ο τρόπος λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Επιχείρησης, καθώς και οι προϋποθέσεις και το περιεχόμενο της συμφωνίας για την ενημέρωση των εργαζομένων και τη διαβούλευση με αυτούς.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

21η Μαΐου 2002

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων