Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Αποξηραμμένων Μήλων Κανονισμοί του 2002»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος

Γιώργος Λιλλήκας

Μαρία Κυριακού

Σταύρος Ευαγόρου

Ζαχαρίας Ζαχαρίου

Μάριος Ματσάκης

Χρίστος Μαυροκορδάτος

Άριστος Χρυσοστόμου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 23 Απριλίου 2002. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, καθώς και των αγροτικών οργανώσεων.

Με τους προτεινόμενους κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 8 της νομοθεσίας που διέπει την εξαγωγή γεωργικών προϊόντων, σκοπείται η θέσπιση προδιαγραφών με βάση τα διεθνή πρότυπα για την εξαγωγή αποξηραμμένων μήλων.

Ειδικότερα με τους υπό συζήτηση κανονισμούς, μεταξύ άλλων:

  1. καθορίζονται οι προϋποθέσεις εξαγωγής και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των αποξηραμμένων μήλων.

  2. ταξινομούνται κατά μέγεθος.

  3. ορίζεται η ποσοστιαία αναλογία για τις επιτρεπόμενες ανωμαλίες κατά φορτίο.

  4. περιγράφεται ο τρόπος συσκευασίας, εμφάνισης και σήμανσης του κάθε φορτίου.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος δήλωσαν ότι με την αποξήρανση των μήλων πιθανόν να βρεθεί διέξοδος για τη διάθεση των κυπριακών μήλων.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών.

13 Μαΐου 2002

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων