Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2002»

Παρόντες:

Γιαννάκης Ομήρου, πρόεδρος

Αντώνης Καράς

Κώστας Κωνσταντίνου

Σωτήρης Σαμψών

Δώρος Χριστοδουλίδης

Μάριος Ματσάκης

Κώστας Παπακώστας

Ζαχαρίας Κουλίας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας μελέτησε την υπό αναφορά πρόταση νόμου, την οποία η ίδια κατέθεσε στη Βουλή, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 25 Απριλίου 2002.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμου, έτσι που να καθοριστεί ο μέγιστος αριθμός των θέσεων των αξιωματικών του Στρατού της Δημοκρατίας στους βαθμούς του αντιστράτηγου, του υποστράτηγου, του ταξίαρχου και του συνταγματάρχη για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Η απόφαση να κατατεθεί η υπό αναφορά πρόταση νόμου λήφθηκε από την επιτροπή στα πλαίσια της μελέτης από την ίδια των περί Αξιωματικών του Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις) (Τροποποιητικών) Κανονισμών του 2002, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, προσωρινές διατάξεις για την πρόωρη αφυπηρέτηση αξιωματικών που φέρουν το βαθμό του υποστράτηγου, του ταξίαρχου και του συνταγματάρχη, αφού η επιτροπή έκρινε πως για την εφαρμογή τους απαιτείται η θεσμοθέτηση του μέγιστου αριθμού των θέσεων στους βαθμούς του αντιστράτηγου, του υποστράτηγου, του ταξίαρχου και του συνταγματάρχη.

Το Υπουργείο Άμυνας, με βάση την πιο πάνω εισήγηση της επιτροπής και με γνώμονα την ικανοποίηση των επιχειρησιακών αναγκών της Εθνικής Φρουράς, υπέβαλε στην επιτροπή το μέγιστο αριθμό των θέσεων που απαιτούνται για τους πιο πάνω βαθμούς τα επόμενα πέντε χρόνια. Η επιτροπή, με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Άμυνας, κατέθεσε σε μεταγενέστερο στάδιο την υπό αναφορά πρόταση νόμου, τις διατάξεις της οποίας υιοθέτησε και το υπουργείο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας υπό το φως των πιο πάνω υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο.

14 Μαΐου 2002

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων