Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Συμφωνίας για την Εφαρμογή των Προνοιών της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας της 10ης Δεκεμβρίου 1982, οι οποίες Αφορούν τη Διατήρηση και τη Διαχείριση των Γεωγραφικά Αλληλοεπικαλυπτόμενων Ιχθυαποθεμάτων και των Άκρως Μεταναστευτικών Αποθεμάτων Ιχθύων (Κυρωτικός) Νόμος του 2002»

Παρόντες:

Τάσσος Παπαδόπουλος, πρόεδρος

Πρόδρομος Προδρόμου

Νίκος Κλεάνθους

Ρίκκος Ερωτοκρίτου

Ελένη Μαύρου

Ανδρούλα Βασιλείου

Άγις Αγαπίου

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2002. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής αντιπροσωπίας για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση κ. Γιώργος Βασιλείου, καθώς και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Το πιο πάνω νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης νομοσχεδίων που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Με το νόμο που προτείνεται σκοπείται η κύρωση της Συμφωνίας για την Εφαρμογή των Προνοιών της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας της 10ης Δεκεμβρίου 1982, οι οποίες Αφορούν τη Διατήρηση και τη Διαχείριση των Γεωγραφικά Αλληλοεπικαλυπτόμενων Ιχθυαποθεμάτων και των Άκρως Μεταναστευτικών Αποθεμάτων Ιχθύων.

Η προσχώρηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στην εν λόγω συμφωνία αποφασίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 2001. Σκοπός ειδικότερα της συμφωνίας είναι η εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης διατήρησης και βιώσιμης χρήσης των γεωγραφικά αλληλοεπικαλυπτόμενων και άκρως μεταναστευτικών αποθεμάτων ιχθύων μέσω των προνοιών της σύμβασης, που θα εφαρμόζεται στα κράτη μέλη που προσχωρούν σε αυτή.

Η επιψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου από τη Βουλή απαιτείται για την κατά νόμο κύρωση της πιο πάνω συμφωνίας με βάση το άρθρο 169(2) του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Θα πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι τη βασική Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, που έγινε στο Montego Bay στις 10 Δεκεμβρίου 1982, η Κυπριακή Δημοκρατία την έχει ήδη κυρώσει από το 1988.

Επειδή η πιο πάνω συμφωνία έχει επικυρωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτελεί μέρος του κοινοτικού κεκτημένου και η Δημοκρατία έχει δεσμευτεί να εναρμονιστεί με τις πρόνοιές της.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού ζήτησε και πήρε πρόσθετες πληροφορίες σε σχέση με την εν λόγω συμφωνία, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της συμφωνίας την οποία αφορά.

Σημειώνεται ότι η επιτροπή έχει επιφέρει ορισμένες νομοτεχνικές τροποποιήσεις στο μέρος του νομοσχεδίου που αποτελεί εσωτερική νομοθεσία και δεν επηρεάζει το κείμενο της συμφωνίας.

14 Μαΐου 2002

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων