Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Eξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000»

Παρόντες:

Παναγιώτης Δημητρίου, πρόεδρος

Αριστοφάνης Γεωργίου

Ιωνάς Νικολάου

Άγις Αγαπίου

Μαρία Κυριακού

Χρίστος Κληρίδης

Χριστόδουλος Ταραμουντάς

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε μεγάλο αριθμό συνεδριάσεών της, που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο του 2001 μέχρι και τον Απρίλιο του 2002. Στα πλαίσια της εξέτασης του θέματος αυτού κλήθηκαν και παρέστησαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι των Υπουργείων Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (συμπεριλαμβανομένης και της Αστυνομίας), Συγκοινωνιών και Έργων, Εσωτερικών και Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο Επίτροπος Νομοθεσίας, καθώς και εκπρόσωποι του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, της Ένωσης Δήμων Κύπρου και της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας για την εξώδικη ρύθμιση αδικημάτων, ώστε:

1. να αντικατασταθεί ο όρος "Συμβούλιο Βελτιώσεως" με τον όρο "Κοινοτικό Συμβούλιο".

2. να αυξηθεί το ανώτατο όριο του εξώδικου προστίμου από £50 σε £100.

3. να μπορούν και οι λειτουργοί του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού να εκδίδουν ειδοποιήσεις για εξώδικα πρόστιμα. και

4. το εξώδικο πρόστιμο για παράβαση της νομοθεσίας για τα μηχανοκίνητα οχήματα να μπορεί, για διευκόλυνση του κοινού, να πληρώνεται και σε αστυνομικό σταθμό και στα γραφεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών.

Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου αυτού, την επιτροπή προβλημάτισαν ειδικότερα τα θέματα που σχετίζονται με τον τόπο όπου θα καταλήγουν οι εισπράξεις από τα εξώδικα πρόστιμα, αν αυτά μπορούν να πληρώνονται και με τραπεζική επιταγή ή άλλως πως, καθώς και η ανάγκη αύξησής τους.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα κατατέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε ομόφωνα να διαμορφώσει το κείμενο του νομοσχεδίου, ώστε:

1. το ανώτατο όριο του εξώδικου προστίμου να μην αναθεωρηθεί.

2. το εξώδικο πρόστιμο να μπορεί να καταβάλλεται σε μετρητά ή με τραπεζική επιταγή ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ορίζει η αρμόδια αρχή και αυτά που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού να καταβάλλονται στα γραφεία του οργανισμού.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση σε νόμο του νομοσχεδίου, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002». Με την ευκαιρία αυτή η επιτροπή επιθυμεί να δηλώσει ότι θα παρακολουθεί την εφαρμογή στην πράξη της νομοθεσίας για τα εξώδικα πρόστιμα στο σύνολό της και θα επανέλθει, αν και εφόσον κριθεί σκόπιμο.

24 Απριλίου 2002

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων