Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002»

Παρόντες:

Μάρκος Κυπριανού, πρόεδρος

Παναγιώτης Δημητρίου

Άριστος Χρυσοστόμου

Πρόδρομος Προδρόμου

Σταύρος Ευαγόρου

Ρίκκος Ερωτοκρίτου

Σωτηρούλα Χαραλάμπους

Μαρία Κυριακού

Γιάννος Λαμάρης

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε την υπό αναφορά πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε εκ μέρους όλων των κομμάτων, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 25 Απριλίου 2002.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Προϋπολογισμού Νόμου του 2002, έτσι που η προβλεπόμενη χορηγία των £150.000 που παρέχεται στις οργανώσεις νεολαίας να κατανεμηθεί με βάση τα ίδια κριτήρια που ισχύουν για τα κόμματα που εκπροσωπούνται στη Βουλή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την προτεινόμενη ρύθμιση, το ποσό των £150.000 κατανέμεται υπό μορφή χορηγίας στις οργανώσεις νεολαίας τα κόμματα των οποίων εκπροσωπούνται στη Βουλή των Αντιπροσώπων με έναν τουλάχιστον βουλευτή ως ακολούθως:

1. Ισόποση χορηγία ύψους £3.000 παρέχεται ως βασική χορηγία σε όλες ανεξαιρέτως τις οργανώσεις νεολαίας των οποίων τα κόμματα εκπροσωπούνται στη Βουλή, δηλαδή £3.000 Χ 7 = £21.000.

2. Το υπόλοιπο ποσό ύψους £129.000 κατανέμεται με βάση τα εκλογικά αποτελέσματα στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πιο πάνω πρότασης νόμου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο.

25 Απριλίου 2002

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων