Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδοτήσεως Αγίου Αθανασίου (Κυρωτικός) Νόμος του 2002»

Παρόντες:

Μάρκος Κυπριανού, πρόεδρος

Παναγιώτης Δημητρίου

Άριστος Χρυσοστόμου

Πρόδρομος Προδρόμου

Σταύρος Ευαγόρου

Ρίκκος Ερωτοκρίτου

Σωτηρούλα Χαραλάμπους

Μαρία Κυριακού

Γιάννος Λαμάρης

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού εξέτασε αυθημερόν το πιο πάνω νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στη σημερινή συνεδρία της Βουλής και κηρύχθηκε επείγον.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η κύρωση της συμφωνίας για την παροχή κυβερνητικής εγγύησης στο δήμο Αγίου Αθανασίου για την αποπληρωμή δανείου ύψους £2.180.000 σε νόμισμα ευρώ το οποίο ο δήμος συνήψε με την “Depha Investment Bank Ltd” ως αντιπρόσωπο ομίλου τραπεζών με σκοπό την εκτέλεση διάφορων έργων στο δήμο αυτό.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο για την κύρωση της συμφωνίας που αναφέρεται σε αυτό.

25 Απριλίου 2002

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων