Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο και τους κανονισμούς που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες:

Τάσσος Παπαδόπουλος, πρόεδρος

Άγις Αγαπίου

Νίκος Κλεάνθους

Ρίκκος Ερωτοκρίτου

Ανδρέας Χρίστου

Ανδρούλα Βασιλείου

Σταύρος Ευαγόρου

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο και τους κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 15 Απριλίου 2002. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκε και παρευρέθηκε ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής αντιπροσωπίας για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση κ. Γιώργος Βασιλείου, καθώς και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Το πιο πάνω νομοσχέδιο και οι κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκαν αρχικά στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης νομοσχεδίων και κανονισμών που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Ωστόσο, ύστερα από εισήγηση του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, το εν λόγω νομοσχέδιο και οι κανονισμοί κρίθηκε σκόπιμο να εξεταστούν πρώτα από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων και ύστερα από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.

Σκοπός του νομοσχεδίου και των συναφών κανονισμών είναι η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο στο κεφάλαιο της γεωργίας, ώστε να εξασφαλιστεί ότι το φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό είναι υγιές και καλής ποιότητας, με τελικό στόχο την προστασία του Κύπριου και Ευρωπαίου πολίτη. Με τους δεύτερους κανονισμούς που προτείνονται σκοπείται η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο στο ίδιο κεφάλαιο και η εξασφάλιση υγιούς πατατόσπορου για τις ανάγκες του Κύπριου και Ευρωπαίου παραγωγού πατατών.

Το πιο πάνω νομοσχέδιο και οι πιο πάνω κανονισμοί εξετάστηκαν αρχικά από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 4 Απριλίου 2002. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Τμήμα Γεωργίας), του Γραφείου του επικεφαλής της διαπραγματευτικής αντιπροσωπίας για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Παγκύπριας Ένωσης Γεωπόνων, του Συμβουλίου Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού, των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, Αγροτική και Παναγροτικός Σύνδεσμος, του Συνδέσμου Εισαγωγέων Φυτοφαρμάκων, Λιπασμάτων και Σπόρων (Premier Chemical Co. Ltd), του Συνδέσμου Καλλιεργητών Ανθέων και Φυτών και του Συνδέσμου Ανθοκαλλιεργητών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, λαμβάνοντας μεταξύ άλλων υπόψη τη θέση όλων των πιο πάνω οργανώσεων και συνδέσμων για τα προτεινόμενα νομοθετήματα, συμφώνησε με την προώθησή τους για έγκριση από την ολομέλεια της Βουλής και διαβίβασε τη θέση της αυτή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω, καθώς και την εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και των κανονισμών που προτείνονται, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του πρώτου σε νόμο και την έγκριση των κανονισμών, όπως έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

17 Απριλίου 2002

Αρ. Φακ. 23.01.083.2002, 23.03.077.2002, 23.03.079.2002

V-EK23.01.083.2002MV

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

  1. Ο περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002.

  2. Οι περί Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου για την Εμπορία του Πατατόσπορου Κανονισμοί του 2002.

  3. Οι περί Παραγωγής, Εμπορίας και Ελέγχου Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002.

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων