Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Θέσεις Ανώτερου Φωτολιθογράφου, Φωτολιθογράφου, Βοηθού Κτηματολογικού Λειτουργού, Κτηματολογικού Γραφέα, Ανώτερου Χωρομέτρη, Χωρομέτρη, Ανώτερου Σχεδιαστή και Σχεδιαστή (Σχέδια Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002»

Παρόντες:

Παναγιώτης Δημητρίου, πρόεδρος

Αριστοφάνης Γεωργίου

Ιωνάς Νικολάου

Άγις Αγαπίου

Χριστόδουλος Ταραμουντάς

Χρίστος Κληρίδης

Όπως είναι γνωστό, για τους υπό αναφορά κανονισμούς συντάχθηκε έκθεση προς την ολομέλεια της Βουλής στις 4 Απριλίου 2002, αλλά η συζήτησή τους αναβλήθηκε, για να δοθεί χρόνος στην επιτροπή να τους επανεξετάσει.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών επανεξέτασε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 11 Απριλίου 2002. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρέστησαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών (Υπηρεσία Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού) και Εσωτερικών, του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Οι εκπρόσωποι της ΠΑΣΥΔΥ, παρ’ όλο που δεν προσήλθαν ενώπιον της επιτροπής, διεμήνυσαν ότι υποστηρίζουν τους υπό αναφορά κανονισμούς.

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, που εκδίδονται με βάση τα άρθρα 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, σκοπείται η τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση του Κτηματολογικού Γραφέα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα κατατέθηκαν ενώπιόν της στη νέα της συνεδρία, υιοθέτησε ομόφωνα τους υπό αναφορά κανονισμούς, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία, γι’ αυτό και εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

15 Απριλίου 2002

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων