Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το θέμα που τιτλοφορείται «Τα προβλήματα που προκύπτουν από τη μη ικανοποιητική εφαρμογή της νομοθεσίας για την πρόληψη της βίας στην οικογένεια και την προστασία των θυμάτων και η ανάγκη δημιουργίας της αναγκαίας υποδομής για προστασία και στήριξη των θυμάτων βίας»

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος

Νίκος Πιττοκοπίτης

Σωτηρούλα Χαραλάμπους

Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Γιαννάκης Θωμά

Γιώργος Βαρνάβα

Ανδρέας Παπαπολυβίου

 

Νίκος Τορναρίτης

Μη μέλη της επιτροπής:

Ζαχαρίας Ζαχαρίου

Ανδρούλα Βασιλείου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξέτασε αυτεπάγγελτα το πιο πάνω θέμα, το οποίο ενέγραψε η ίδια, σε πέντε συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα από 10 Ιανουαρίου μέχρι 28 Μαρτίου 2002. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι των Υπουργείων Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας και Παιδείας και Πολιτισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Αστυνομίας, της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια, του Συνδέσμου για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια, της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Προστασίας και Ευημερίας του Παιδιού, της ΠΟΓΟ, του Γυναικείου Ομίλου “Πρωτοπορία”, της ΓΟΔΗΣΥ, της ΓΟΔΗΚ, της Σοσιαλιστικής Γυναικείας Κίνησης, της Γυναικείας Οργάνωσης Ενωμένων Δημοκρατών (ΓΟΕΔ), της Παγκύπριας Κίνησης “Ίσα Δικαιώματα - Ίσες Ευθύνες”, του Τμήματος Γυναικών Εργατοϋπαλλήλων ΠΕΟ, του Τμήματος Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ και ΔΕΟΚ, της ΟΕΒ και της ΠΑΣΥΔΥ.

Σημειώνεται ότι το θέμα αυτό είχε εγγραφεί προς συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της προηγούμενης βουλευτικής περιόδου από τη βουλευτή των Ενωμένων Δημοκρατών κ. Ανδρούλα Βασιλείου.

Εισάγοντας το θέμα στην επιτροπή, ο πρόεδρός της επισήμανε το γεγονός της αλματώδους αύξησης των φαινομένων βίας στην οικογένεια και ζήτησε από τους αρμοδίους να ενημερώσουν την επιτροπή για τους λόγους του φαινομένου αυτού, τη μη ικανοποιητική εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας και τα μέτρα που αναμένεται να ληφθούν στα πλαίσια της νομοθεσίας αυτής για την προστασία και στήριξη των θυμάτων.

Οι θέσεις που εκφράστηκαν στην επιτροπή ή κατατέθηκαν γραπτώς σε υπομνήματα συνοψίζονται κατωτέρω:

Α. Γραφείο Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας σε εκτενές και εμπεριστατωμένο υπόμνημα που κατέθεσε στην επιτροπή εξηγεί το ρόλο της Νομικής Υπηρεσίας στο χειρισμό υποθέσεων βίας στην οικογένεια. Σημαντική, τόνισε, είναι η εγκύκλιος που απέστειλε ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, με ημερομηνία 11 Ιουνίου 1998, σύμφωνα με την οποία κάθε κρατικός λειτουργός (λειτουργός ευημερίας, αστυνομικός, γιατρός, ψυχίατρος, ψυχολόγος, καθηγητής, δάσκαλος) στην αντίληψη του οποίου περιέρχεται υπόθεση πιθανής βίας στην οικογένεια υποχρεούται να υποβάλει αναφορά στο Γενικό Εισαγγελέα σε διάστημα επτά ημερών. Περαιτέρω, ενημέρωσε την επιτροπή ότι στο Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα έχει οριστεί δεκαπενταμελής oμάδα νομικών λειτουργών για θέματα βίας στην οικογένεια, τα μέλη της οποίας εξετάζουν τις πιο πάνω αναφορές και τις παραπέμπουν, όπου χρειάζεται, στις αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες για τον κατάλληλο χειρισμό.

Όσον αφορά τα βασικά προβλήματα τα οποία έχουν εντοπιστεί στην εφαρμογή του σχετικού νόμου, η ίδια εκπρόσωπος επισήμανε τα ακόλουθα:

 1. Δεν υπάρχουν εξειδικευμένα θεραπευτικά προγράμματα για θύτες, για να καταστεί δυνατή η εφαρμογή του άρθρου 25 του νόμου.
 2. Δεν υπάρχουν σήμερα τα μέσα για οπτικογραφημένες καταθέσεις ανήλικων θυμάτων ή μαρτύρων βίας, σύμφωνα με το άρθρο 10 του νόμου.
 3. Δεν έχει οριστεί ικανοποιητικός αριθμός εξειδικευμένων επαγγελματιών:
 4. α. στο Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (οικογενειακοί σύμβουλοι),

  β. στο Υπουργείο Υγείας (παιδοψυχίατροι, παιδοψυχολόγοι),

  γ. στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι που να καλύπτουν όλα τα σχολεία).

 5. Οι ποινές που επιβάλλονται είναι πολύ χαμηλές σε σχέση με τη σοβαρότητα του αδικήματος της βίας στην οικογένεια, όπως προνοείται στο σχετικό νόμο.
 6. Παρά τις επανειλημμένες επιστολές του Γενικού Εισαγγελέα προς όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για μη αποκάλυψη των στοιχείων των θυμάτων και ιδιαίτερα των ανήλικων θυμάτων σε υποθέσεις βίας στην οικογένεια, τα μέσα συνεχίζουν σχεδόν καθημερινά να τα αποκαλύπτουν.
 7. Τα θύματα βίας στην οικογένεια, ακόμα και θύματα βιασμού, εξετάζονται στις Πρώτες Βοήθειες πολλές φορές με τους δημοσιογράφους να περιμένουν απ’ έξω. Δεν υπάρχουν ειδικοί χώροι για εξέταση των θυμάτων βίας.
 8. Δεν υπάρχουν ειδικοί χώροι για να δίνουν κατάθεση τα θύματα ή οι μάρτυρες βίας στην αστυνομία.
 9. Δεν υπάρχουν ειδικοί χώροι για τα θύματα και ιδιαίτερα τα ανήλικα θύματα βίας στο δικαστήριο.
 10. Δεν υπάρχει η δυνατότητα για χρήση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης στο δικαστήριο για σκοπούς προστασίας των μαρτύρων, όπως προνοεί το άρθρο 18(2)(β) του νόμου.
 11. Παρ’ όλον ότι η εγκύκλιος του Γενικού Εισαγγελέα για υποχρεωτική αναφορά σ’ αυτόν υποθέσεων βίας στην οικογένεια στάλθηκε στα αρμόδια τμήματα από τον Ιούνιο του 1998, μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμιά αναφορά από δασκάλους ή καθηγητές.
 12. Δεν έχουν μέχρι σήμερα οριστεί εισαγγελείς της αστυνομίας οι οποίοι να ασχολούνται μόνο με υποθέσεις βίας στην οικογένεια.

Β. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στην ειδική εκπαίδευση της αστυνομίας, η οποία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση περιπτώσεων βίας στην οικογένεια. Στόχος και θέση του υπουργείου είναι οι υποθέσεις αυτές να τυγχάνουν χειρισμού αποκλειστικά και μόνο από ειδικά εκπαιδευμένα μέλη της αστυνομίας, τα οποία θα βρίσκονται στους διάφορους αστυνομικούς σταθμούς επί εικοσιτετραώρου βάσεως. Θετικό, τόνισαν, είναι και το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια αυξήθηκε ο γυναικείος πληθυσμός στην αστυνομική δύναμη, χωρίς όμως ακόμα ο αριθμός να ικανοποιεί τις υπαγορεύσεις της κείμενης νομοθεσίας. Επίσης το υπουργείο επιχορηγεί και ενθαρρύνει προγράμματα διαφώτισης και ευαισθητοποίησης των μη κυβερνητικών κυρίως γυναικείων οργανώσεων. Περαιτέρω, σύμφωνα με τους ίδιους, προωθείται η συνεργασία και γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες με τα δικαστήρια, προκειμένου να εξασφαλιστεί ο απαραίτητος εξοπλισμός που καθορίζεται στο νόμο για τη μεγαλύτερη προστασία των θυμάτων βίας, ιδιαίτερα όταν αυτά είναι ανήλικα.

Γ. Αστυνομία

Η αστυνομία, σύμφωνα με την εκπρόσωπό της που παρευρέθηκε στην επιτροπή, αναγνωρίζοντας ότι η στήριξη του θεσμού της οικογένειας αποτελεί το κυριότερο μέτρο πρόληψης της εγκληματικότητας, αποδίδει μεγάλη σημασία στην εφαρμογή των προνοιών της νομοθεσίας για την πρόληψη της βίας στην οικογένεια και την προστασία των θυμάτων, καθώς και στον ορθό χειρισμό των υποθέσεων βίας μέσα στην οικογένεια. Ήδη, τόνισε, μαθήματα σχετικά με τη νομοθεσία αυτή και το χειρισμό υποθέσεων της φύσης αυτής έχουν ενταχθεί σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης στην Αστυνομική Ακαδημία (νεοσυλλέκτων, λοχιών, αξιωματικών) από τη θέσπιση της αρχικής νομοθεσίας, το 1994. Περαιτέρω, συχνά διοργανώνονται μεγάλης διάρκειας εξειδικευμένα προγράμματα, τόσο από Κυπρίους όσο και από ξένους εμπειρογνώμονες, με τη συμβολή του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες. Παρ’ όλα ταύτα, δήλωσε η ίδια, απαιτείται ακόμη να αφιερωθεί περισσότερος χρόνος εκπαίδευσης.

Περαιτέρω, τόνισε η ίδια εκπρόσωπος, έχουν καθοριστεί ειδικοί χώροι σε όλες τις αστυνομικές διευθύνσεις, που θα διαμορφωθούν κατάλληλα, για τη λήψη οπτικογραφημένων καταθέσεων μόλις εξασφαλιστούν τα συστήματα οπτικογράφησης, κάτι που βρίσκεται στο στάδιο της προκήρυξης ανοικτών προσφορών. Για τη λήψη οπτικογραφημένων καταθέσεων από ανηλίκους έχουν γίνει στην Αστυνομική Ακαδημία εισαγωγικά προγράμματα από Αγγλίδα εμπειρογνώμονα και προγραμματίζεται επίσης η εγκατάσταση σχετικού εξοπλισμού στην Αστυνομική Ακαδημία, με σκοπό την περαιτέρω εκπαίδευση των μελών της αστυνομίας που χειρίζονται τέτοιες υποθέσεις.

Δ. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας)

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Τμήματος Κοινωνικής Ευημερίας, το εν λόγω τμήμα διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στην αντιμετώπιση φαινομένων βίας στην οικογένεια. Οι λόγοι της ανησυχητικής αύξησης των φαινομένων αυτών, σύμφωνα με τους ίδιους, οφείλονται κυρίως στην αποδυνάμωση της κυπριακής οικογένειας, στην αστικοποίηση της κοινωνικής ζωής ακόμα και σε αγροτικές περιοχές, στους οικονομικούς μετανάστες, στην αβεβαιότητα λόγω της κατοχής και του εκτοπισμού, στις ραγδαίες κοινωνικές αλλαγές και στην οικονομική ανάπτυξη. Ειδικότερα, η κατακόρυφη αύξηση των διαζυγίων με προηγούμενη μακρά συνήθως περίοδο κρίσης με συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις, ο αυξανόμενος αριθμός των μονογονεϊκών οικογενειών, οι οποίες αντιμετωπίζουν ιδιάζοντα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα με επιπτώσεις κυρίως στα παιδιά, ο σημαντικός αριθμός οικογενειών που δυσλειτουργούν χωρίς όμως να έχουν διαλυθεί, η εμπορία και χρήση ναρκωτικών ουσιών, η ανυπακοή και επιθετικότητα μαθητών στα σχολεία μέσης εκπαίδευσης, είναι φαινόμενα που αναπαράγουν καταστάσεις βίας στην οικογένεια. Δυστυχώς, σύμφωνα με τους ίδιους εκπροσώπους, οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας αδυνατούν να αγγίξουν τα προβλήματα είτε σε πρώιμο στάδιο, όταν είναι εύκολο να αντιμετωπιστούν, είτε σε βάθος, όταν είναι σοβαρά, λόγω της ελλιπούς στελέχωσης η οποία υποχρεώνει τους λειτουργούς να επιλέγουν για χειρισμό περιπτώσεις κατά προτεραιότητα, αλλά και σ’ αυτές ακόμη να μην είναι πρακτικά δυνατό να αφιερωθεί ο απαιτούμενος χρόνος. Για σκοπούς εφαρμογής του σχετικού νόμου έχουν προσληφθεί δέκα έκτακτοι Λειτουργοί Ευημερίας 3ης Τάξης οι οποίοι διορίστηκαν ως οικογενειακοί σύμβουλοι και έχουν κατανεμηθεί ως ακολούθως: τέσσερις για την επαρχία Λευκωσίας, τρεις για τη Λεμεσό και ένας στις επαρχίες Λάρνακας, Αμμοχώστου και Πάφου, αντίστοιχα. Οι σύμβουλοι αυτοί έχουν να αντιμετωπίσουν σήμερα περίπου τριακόσιες τριάντα τρεις περιπτώσεις. Οι ίδιοι, όπως λέχθηκε στην επιτροπή, αντιμετωπίζουν προβλήματα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, όπως δυσκολίες παροχής θεραπευτικών προγραμμάτων στα θύματα, απουσία θεραπευτικής αγωγής θυτών, παρά τις πρόνοιες του άρθρου 25 του νόμου, δυσκολία κατά την εξέταση θυμάτων στις Πρώτες Βοήθειες λόγω της έλλειψης κατάλληλου χώρου εξέτασης, έλλειψη χώρων φιλοξενίας θυμάτων και άλλα πολλά.

Έχοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω, οι ίδιοι εκπρόσωποι εισηγήθηκαν:

 1. Σωστή στελέχωση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας με μόνιμο προσωπικό, για να μπορέσει να διαδραματίσει σωστά το ρόλο του στο χειρισμό προβλημάτων σε πρώιμο στάδιο.
 2. Θεσμοθέτηση των διατμηματικών διαδικασιών, που ετοιμάστηκε σε συνεργασία με τη Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια.
 3. Δημιουργία προγραμμάτων για θεραπευτική αγωγή των θυτών.
 4. Δημιουργία μονάδων παροχής Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας σε παιδιά και εφήβους σ’ όλες τις επαρχίες.
 5. Ίδρυση χώρου φιλοξενίας θυμάτων στις μεγάλες επαρχίες.

Ε. Υπουργείο Υγείας (Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας)

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, οι κυριότερες υπηρεσίες που οι υπηρεσίες αυτές παρέχουν είναι η διαγνωστική αξιολόγηση, η θεραπευτική παρακολούθηση, η διασυνδετική-συμβουλευτική παιδοψυχιατρική και η ενδονοσοκομειακή θεραπεία ανηλίκων θυμάτων βίας. Το τμήμα λειτουργεί μόνο στην επαρχία Λευκωσίας και στεγάζεται στο Μακάρειο Νοσοκομείο, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η παροχή κυρίως της θεραπευτικής παρακολούθησης των ανηλίκων που προέρχονται από άλλες επαρχίες. Περαιτέρω, λόγω ανεπαρκούς στελέχωσης το τμήμα δεν μπορεί, ούτε ποσοτικά ούτε ποιοτικά, να αντιμετωπίσει τις ανάγκες του παιδικού και εφηβικού πληθυσμού με αποτέλεσμα να γίνεται επιλεκτικός χειρισμός των περιπτώσεων με προτεραιότητα τα επείγοντα και σοβαρά περιστατικά. Επίσης, στο επίπεδο της πρόληψης οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι πολύ περιορισμένες, όπως περιορισμένο είναι και το επίπεδο της εκπαίδευσης και έρευνας.

Μακροπρόθεσμοι στόχοι του τμήματος είναι να αναπτυχθούν στις πέντε επαρχίες πέντε πλήρη τμήματα εφηβικής και ψυχιατρικής τα οποία να μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες σε πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο επίπεδο περίθαλψης. Επιπρόσθετα, οι ίδιοι εκπρόσωποι εισηγήθηκαν την ανάγκη δημιουργίας κέντρου ημέρας για εφήβους μέχρι δεκαεπτά χρονών, το οποίο θα στελεχωθεί με εξειδικευμένο προσωπικό, ξενώνα για εφήβους με ψυχικές διαταραχές, ομάδας παιδοψυχιατρικής στην κοινότητα και τμήματος ενδονοσοκομειακής νοσηλείας για παιδιά και εφήβους στο Μακάρειο Νοσοκομείο. Επίσης οι ίδιοι τόνισαν την ανάγκη για οργάνωση μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων του προσωπικού σε θέματα που έχουν σχέση με την παιδοψυχιατρική πρακτική και τη δυνατότητα παροχής υποτροφιών στο νοσηλευτικό προσωπικό για μετεκπαίδευσή του στο εξωτερικό σε θέματα παιδοψυχιατρικής νοσηλευτικής.

ΣΤ. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, στα διάφορα σχολεία έχουν δημιουργηθεί πολυθεματικές ομάδες που χειρίζονται θέματα βίας και, σε περίπτωση διαπίστωσης τέτοιων φαινομένων, ενημερώνουν τον οικογενειακό σύμβουλο. Περαιτέρω, το υπουργείο παρέχει επιμορφωτικά μαθήματα τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και στους μαθητές μέσω του αναλυτικού προγράμματος σε θέματα σχετικά με την οικογένεια, το γάμο, τη βία κ.λπ.

Ζ. Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια

Οι εκπρόσωποι της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια δήλωσαν ότι με βάση τις εμπειρίες που έχουν αποκτηθεί μέχρι σήμερα από μελέτη του προβλήματος, πορίσματα σεμιναρίων, καθώς και τις εμπειρίες των λειτουργών που χειρίζονται τις περιπτώσεις βίας, εκτιμούν ότι για τη βελτίωση της εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας θεωρούνται απαραίτητα και πρέπει να τύχουν προτεραιότητας τα πιο κάτω:

 1. Η προώθηση των διατμηματικών διαδικασιών όπου θα καθορίζεται ο ρόλος της κάθε υπηρεσίας και κάθε επαγγελματία. Η συμβουλευτική επιτροπή έχει διαπιστώσει ότι η απουσία θεσμοθετημένων διατμηματικών διαδικασιών για χειρισμό περιστατικών βίας στην οικογένεια προκαλεί σύγχυση και ανασφάλεια ανάμεσα στους επαγγελματίες σε βαθμό που δημιουργούνται συγκρούσεις για τα καθήκοντα και τις ευθύνες του καθενός, γεγονός που πιθανό να αποτρέπει κάποιους να ενεργήσουν, όταν οι συνθήκες το επιβάλλουν. Για υποβοήθηση των κρατικών υπηρεσιών, η επιτροπή ετοίμασε προσχέδιο εγχειριδίου διατμηματικών διαδικασιών το οποίο υπέβαλε στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και αναμένει την έγκρισή του από το Υπουργικό Συμβούλιο, για να αρχίσει η άμεση εφαρμογή του από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
 2. Η βελτίωση του συντονισμού όλων των αρμόδιων υπηρεσιών και μη κυβερνητικών οργανώσεων που ασχολούνται με θέματα βίας στην οικογένεια.
 3. Η προώθηση συστηματικής και εξειδικευμένης εκπαίδευσης των επαγγελματιών που ασχολούνται με θέματα βίας.
 4. Η επαρκής στελέχωση όλων των αρμόδιων υπηρεσιών για άμεση, εντατική και αποτελεσματική παρακολούθηση του προβλήματος της βίας στην οικογένεια σε επίπεδο πρόληψης και αντιμετώπισης.
 5. Η εξασφάλιση του αναγκαίου τεχνικού εξοπλισμού στην αστυνομία και στα δικαστήρια σε σχέση με τη χρήση οπτικογραφημένων μέσων στη λήψη μαρτυρίας και η προώθηση όλων των αναγκαίων διευθετήσεων, ώστε ο χειρισμός περιστατικών βίας να διεκπεραιώνεται κάτω από συνθήκες εχεμύθειας και διασφάλισης της προστασίας των θυμάτων.
 6. Η λειτουργία προγραμμάτων πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας, ανάλογα με τις αρμοδιότητες κάθε υπουργείου.
 7. Πέραν των πιο πάνω, οι ίδιοι εκπρόσωποι, με γραπτό υπόμνημα που κατέθεσαν στην επιτροπή, εισηγούνται:

  1. Τη συστηματική και εξειδικευμένη εκπαίδευση επαγγελματιών με σύσταση σε κάθε τμήμα/υπηρεσία ομάδας λειτουργών η οποία θα αποτελεί πυρήνα εκπαίδευσης και εξειδίκευσης πάνω σε θέματα βίας στην οικογένεια.
  2. Τη σύσταση στην αστυνομία κεντρικής συντονιστικής ομάδας παρακολούθησης περιστατικών βίας στην οικογένεια, η οποία θα αποτελείται από την εκπρόσωπο της αστυνομίας στη συμβουλευτική επιτροπή, καθώς και από άλλα μέλη της αστυνομίας, κατάλληλα ευαισθητοποιημένα και καταρτισμένα, τα οποία να συνεργάζονται και να είναι σε συνεχή επαφή με τη συμβουλευτική επιτροπή.
  3. Τη στελέχωση των αστυνομικών σταθμών με άτομα τα οποία να χαρακτηρίζονται από ευαισθησία, κατανόηση, χωρίς να κάνουν φυλετικές, κοινωνικές και ρατσιστικές διακρίσεις. Τα άτομα αυτά θα καταρτιστούν κατάλληλα και θα καταρτίζονται συστηματικά στο μέλλον και θα επιλαμβάνονται περιστατικών βίας στην οικογένεια.
  4. Την πρόβλεψη για δημιουργία ειδικών αιθουσών στους αστυνομικούς σταθμούς για τα θύματα βίας, οι οποίες θα είναι απομονωμένες από το ευρύ κοινό και από τους υπόλοιπους επαγγελματίες και όπου οι παραπονούμενοι θα μπορούν να καταθέτουν χωρίς παρεμβάσεις άλλων μη αρμόδιων ατόμων.
  5. Τη διασφάλιση της ανωνυμίας παραπονούμενου/ης και δράστη.
  6. Την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των νεοπροσληφθέντων εκπαιδευτικών.
  7. Το διορισμό στα σχολεία (νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο) ατόμων τα οποία να έχουν ρόλο συμβούλου για στήριξη των παιδιών που αποκαλύπτουν το πρόβλημά τους.
  8. Τη διενέργεια προγραμμάτων για πρόληψη βίας, επιθετικής συμπεριφοράς και για ευαισθητοποίηση μαθητών και γονιών σε θέματα βίας.
  9. Την προώθηση έρευνας σχετικά με τη βία στην οικογένεια μεταξύ των μαθητών στα σχολεία.

Η. Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια

Οι εκπρόσωποι του εν λόγω συνδέσμου, αφού δήλωσαν ότι ο σύνδεσμός τους παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες στην αντιμετώπιση του φαινομένου της βίας στην οικογένεια, παρέθεσαν τις πιο κάτω παρατηρήσεις/εισηγήσεις τους:

 1. Με βάση τις πρόνοιες του νόμου, επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία χώρων φιλοξενίας για ασφαλή διαμονή θυμάτων βίας. Ο μοναδικός χώρος φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών και παιδιών που λειτουργεί αυτή τη στιγμή στην Κύπρο ιδρύθηκε το 1998 από το σύνδεσμο και στηρίζεται από κρατική χορηγία ύψους £15.000 ετησίως, η οποία όμως δεν καλύπτει ούτε τις τρέχουσες ανάγκες του χώρου φιλοξενίας, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατό να εφαρμοστούν πρόσθετα προγράμματα για πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας.
 2. Παρ’ όλο που ο διορισμός των δέκα οικογενειακών συμβούλων λειτούργησε πολύ θετικά στην αντιμετώπιση των περιπτώσεων βίας στην οικογένεια, ο αριθμός τους είναι πολύ μικρός σε σχέση με την έκταση και τη σοβαρότητα του προβλήματος.
 3. Επιβάλλονται η συστηματική και εξειδικευμένη εκπαίδευση αστυνομικών οι οποίοι να ασχολούνται αποκλειστικά με το χειρισμό υποθέσεων βίας στην οικογένεια και η ικανοποιητική στελέχωση των αστυνομικών σταθμών με εξειδικευμένους επαγγελματίες, όπως και με αστυνομικούς του ίδιου φύλου στη λήψη καταθέσεων. Απαιτείται η δημιουργία ειδικών χώρων για το διακριτικό χειρισμό των περιστατικών βίας, ώστε να εξασφαλίζεται η εχεμύθεια και η προστασία των θυμάτων.
 4. Απαιτείται η έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο, ώστε να εφαρμοστούν οι ενδοτμηματικές και διατμηματικές διαδικασίες που θα δώσουν τις κατευθυντήριες γραμμές και το πλαίσιο μέσα στο οποίο όλες οι υπηρεσίες και οι επαγγελματίες θα ενεργούν.
 5. Απαιτείται η λειτουργία θεραπευτικών προγραμμάτων αυτοελέγχου για θύτες, όπως προνοεί η σχετική νομοθεσία.
 6. Είναι αναγκαία η λειτουργία τμήματος στη Νομική Υπηρεσία που να χειρίζεται αποκλειστικά και μόνο περιστατικά βίας.
 7. Απαιτείται η στελέχωση όλων των σχολείων με έναν ή περισσότερους ευαισθητοποιημένους σε θέματα βίας στην οικογένεια συμβούλους καθηγητές, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών που φοιτούν στο κάθε σχολείο.
 8. Απαιτείται η στελέχωση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας με το απαραίτητο προσωπικό για έγκαιρη και σωστή αντιμετώπιση των περιστατικών βίας.
 9. Είναι αναγκαία η επέκταση της ευαισθητοποίησης σε θέματα βίας τόσο στους νομικούς της μάχιμης δικηγορίας όσο και στους εκπροσώπους της δικαστικής εξουσίας.

Θ. Γυναικείο Κίνημα ΠΔΟΓ-ΠΟΓΟ

Η εκπρόσωπος της ΠΟΓΟ δήλωσε ότι για τη σωστή και αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας απαιτούνται συλλογική και συστηματική προσπάθεια, συντονισμός και συνεργασία από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, κυβερνητικούς και μη. Περαιτέρω, η ίδια εισηγήθηκε, μεταξύ άλλων, την αύξηση των ποινών και τη λειτουργία θεραπευτικής αγωγής για θύτες, το διορισμό οικογενειακών συμβούλων με ευρείες αρμοδιότητες, την υποχρεωτική λήψη κατάθεσης από αστυνομικό ίδιου φύλου με το θύμα, την απαγόρευση αποκάλυψης στοιχείων της ταυτότητας του θύματος, την ίδρυση ταμείου για οικονομική βοήθεια θυμάτων βίας και την οικονομική κατοχύρωση των καταφυγίων κακοποιημένων ατόμων. Επίσης, η ίδια εκπρόσωπος προτείνει όπως το κράτος διαμορφώσει ολοκληρωμένη πολιτική που να περιλαμβάνει:

 1. την έναρξη και λειτουργία προγραμμάτων για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όσον αφορά την ισότητα των φύλων και τους μη στερεότυπους ρόλους γυναικών και ανδρών εντός της οικογένειας˙
 2. την έναρξη και λειτουργία προγραμμάτων για τους νέους, για τις προγαμιαίες σχέσεις και τις σχέσεις μέσα στο γάμο και για την προετοιμασία τους στο γονικό ρόλο˙
 3. τη στήριξη των νέων ζευγαριών ιδιαίτερα σε ζητήματα στέγασης και επαγγελματικής αποκατάστασης˙
 4. την υιοθέτηση συγκεκριμένων μέτρων για προστασία της γυναίκας από οποιαδήποτε κακοποίηση˙
 5. τη στήριξη του Συνδέσμου Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας στην Οικογένεια, ώστε να επιτελεί στο ακέραιο το έργο του˙ και
 6. την παραχώρηση οικονομικών πόρων μέσα από τον κρατικό προϋπολογισμό στις γυναικείες οργανώσεις και τους άλλους φορείς, ώστε να διευκολύνεται ο αγώνας τους για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας.

Ι. Γυναικεία Οργάνωση Δημοκρατικού Συναγερμού (ΓΟΔΗΣΥ)

Οι εκπρόσωποι της ΓΟΔΗΣΥ έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στην πρωτοβάθμια πρόληψη, η οποία, όπως τόνισαν, μπορεί να επιτευχθεί με τα ακόλουθα μέτρα:

 1. Ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των εκπαιδευτικών από την προδημοτική τάξη.
 2. Προώθηση προγραμμάτων, προετοιμασία νέων ζευγαριών σε τομείς που αφορούν τους γονικούς ρόλους και τη λειτουργία ισορροπημένης οικογένειας.
 3. Προώθηση προγραμμάτων υγιούς απασχόλησης και ψυχαγωγίας των παιδιών και των νέων κατά τον ελεύθερο χρόνο τους.
 4. Εισαγωγή μαθήματος στο αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης σχετικά με την κοινωνική αγωγή και την άσκηση στους γονικούς ρόλους.
 5. Θεσμοθέτηση πλαισίου λειτουργίας προγραμμάτων για επιτήρηση και φροντίδα των παιδιών των εργαζόμενων γονιών μετά τη λήξη των σχολικών μαθημάτων.
 6. Διευκολύνσεις στους εργαζόμενους γονείς για την αποτελεσματική άσκηση του γονικού ρόλου.
 7. Ενίσχυση κρατικών κονδυλίων που αφορούν επιχορηγήσεις προγραμμάτων, όπως στις παιδικές λέσχες, και προώθηση αυτών των προγραμμάτων με συνεταιριστική βάση και εμπλοκή κρατικών υπηρεσιών, τοπικής αυτοδιοίκησης και εθελοντικών οργανώσεων.

ΙΑ. Γυναικείος Όμιλος “Πρωτοπορία”

Η εκπρόσωπος του Γυναικείου Ομίλου “Πρωτοπορία” εξέφρασε την άποψη ότι πρωταρχικά πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία της κοινωνίας, για να επέλθει λύση του προβλήματος. Ειδικότερα, εισηγήθηκε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

 1. Τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, κρατικών και μη, στην αντιμετώπιση περιστατικών βίας.
 2. Την ενίσχυση της συμβουλευτικής επιτροπής στο έργο της τόσο οικονομικά όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό.
 3. Την ενίσχυση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, ώστε να μπορούν να προσφέρουν θεραπευτική αγωγή.
 4. Τη δημιουργία καταφυγίων σε όλες τις επαρχίες.
 5. Τη λειτουργία προγραμμάτων σεμιναρίων για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
 6. Τη λειτουργία σχολής γονέων στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για επιμόρφωση των γονέων.
 7. Τη δημιουργία του θεσμού του Επιτρόπου για τα Δικαιώματα του Παιδιού και τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του Επιτρόπου Διοικήσεως.

ΙΒ. Γυναικεία Οργάνωση Δημοκρατικού Κόμματος (ΓΟΔΗΚ)

Η εκπρόσωπος της ΓΟΔΗΚ εισηγήθηκε στην επιτροπή τα πιο κάτω:

 1. Την ενίσχυση της στελέχωσης και των μηχανισμών στήριξης θυμάτων στα διάφορα υπουργεία που εμπλέκονται σε υποθέσεις βίας στην οικογένεια.
 2. Τη διενέργεια επιστημονικής και σε βάθος έρευνας, ώστε να περισυλλεγούν αντικειμενικά στοιχεία για τη βία ενάντια στη γυναίκα και στο παιδί.
 3. Την επιμόρφωση του θύτη με κατάλληλα επιμορφωτικά υποστηρικτικά προγράμματα, ώστε να μην επαναλαμβάνεται παρόμοια συμπεριφορά στο μέλλον.
 4. Την αύξηση των ποινών στις περιπτώσεις που τα μέσα μαζικής ενημέρωσης παραβιάζουν το νόμο και αποκαλύπτουν την ταυτότητα των θυμάτων.
 5. Την αξιοποίηση προγραμμάτων και εμπειριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πρόληψη και καταστολή της βίας, καθώς επίσης και κονδυλίων που παρέχονται για το σκοπό αυτό.
 6. Την κρατική οικονομική στήριξη μη κυβερνητικών οργανώσεων που ασχολούνται με θέματα βίας στην οικογένεια.
 7. Τη διαρκή επιμόρφωση όλων των ατόμων που ασχολούνται με θέματα βίας.

ΙΓ. Σοσιαλιστική Γυναικεία Κίνηση

Η εκπρόσωπος της Σοσιαλιστικής Γυναικείας Κίνησης, επισημαίνοντας ότι η νομοθεσία για τη βία στην οικογένεια αποτελεί μοντέλο διεθνώς, δήλωσε ότι η εφαρμογή της παρουσιάζει κενά, γι’ αυτό και ζήτησε όπως εγκριθούν από τη Βουλή, στα πλαίσια του κρατικού προϋπολογισμού, ειδικά κονδύλια για:

 1. πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού που να μπορεί να αντιμετωπίσει αυτού του είδους περιστατικά, όπως προνοεί ο σχετικός νόμος˙
 2. ανάπτυξη διάφορων προγραμμάτων σεμιναρίων, έκδοση διαφωτιστικού υλικού και παράλληλα ενίσχυση των εθελοντικών οργανώσεων ή και ομάδων, για να βοηθήσουν στην πρόληψη του προβλήματος˙ και
 3. δημιουργία κινήτρων για εμπλοκή περισσότερων εθελοντικών οργανώσεων.

ΙΔ. Παγκύπρια Κίνηση “Ίσα Δικαιώματα - Ίσες Ευθύνες”

Η εκπρόσωπος της κίνησης, αφού επισήμανε ότι η Κύπρος έχει την πλέον εμπεριστατωμένη νομοθεσία αναφορικά με τη βία στην οικογένεια, τόνισε ότι εκείνο που χρειάζεται για τη δημιουργία της αναγκαίας υποδομής για προστασία και στήριξη των θυμάτων βίας είναι η αλλαγή της νοοτροπίας και η ευαισθητοποίηση όλων των ατόμων και ειδικότερα εκείνων που χειρίζονται υποθέσεις βίας στην οικογένεια.

ΙΕ. Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Προστασίας και Ευημερίας του Παιδιού

Ο εκπρόσωπος της εν λόγω επιτροπής εισηγήθηκε τα πιο κάτω μέτρα που πρέπει να ληφθούν, προκειμένου να δημιουργηθεί η αναγκαία υποδομή για την καλύτερη εφαρμογή του νόμου:

 1. Πρέπει να δημιουργηθεί, στο ανώτατο δυνατό επίπεδο (προεδρία, Υπουργικό Συμβούλιο) θεσμικό όργανο, το οποίο να έχει τη δυνατότητα και την εξουσιοδότηση να παίρνει αποφάσεις και να δίνει οδηγίες για συντονισμό των απαραίτητων ενεργειών.
 2. Στο επίπεδο της παροχής υπηρεσιών επείγει η εκπόνηση δικτύου επισήμανσης, ώστε να υπάρχει έγκαιρη παρέμβαση. Στο δίκτυο αυτό πρέπει να περιλαμβάνονται:
 3. α. ανοικτή τηλεφωνική γραμμή μέσω της οποίας τα παιδιά να γνωστοποιούν τα προβλήματα με δωρεάν τηλεφώνημα˙ και

  β. αξιοποίηση υφιστάμενων τοπικών συνοικιακών δομών και παραγόντων (εκκλησία, εκπαιδευτικό σύστημα, εθελοντικές οργανώσεις, τοπική αυτοδιοίκηση).

 4. Πολύ επείγουσα είναι επίσης η δραστηριοποίηση της προληπτικής παρέμβασης και καθοδήγησης των γονιών από ειδικούς στα θέματα αυτά.
 5. Πρέπει να εισαχθεί ο θεσμός του Επιτρόπου Δικαιωμάτων του Παιδιού ο οποίος λειτουργεί σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

Περαιτέρω, ο ίδιος εκπρόσωπος ζήτησε, μεταξύ άλλων, από την επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων όπως συμβάλει, στο μέτρο του δυνατού, ώστε να προσυπογραφεί και να κυρωθεί η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Άσκηση των Δικαιωμάτων του Παιδιού και να συσταθεί Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού μελέτησε όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε ομόφωνα στις πιο κάτω παρατηρήσεις/διαπιστώσεις/εισηγήσεις:

Η ισχύουσα νομοθεσία περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) [N.119(I)/2000] είναι πράγματι από τις πλέον ολοκληρωμένες και πρωτοποριακές νομοθεσίες που ισχύουν στην Ευρώπη και έχει δεχτεί τα ευμενή σχόλια διεθνών οργανισμών. Παρ’ όλα αυτά η πρακτική εφαρμογή της αποδείχτηκε μη ικανοποιητική, καθότι οι προϋποθέσεις και οι όροι που η ίδια η νομοθεσία θέτει, για να εφαρμοστεί, δεν έχουν ακόμα υλοποιηθεί ικανοποιητικά. Υπό το φως αυτών των διαπιστώσεων και με πρωταρχικό στόχο την παντελή εξάλειψη των παρατηρούμενων φαινομένων βίας στην οικογένεια, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καλεί την εκτελεστική εξουσία να προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση στη λήψη των πιο κάτω μέτρων:

 1. Δημιουργία της αναγκαίας υποδομής που προβλέπει ο νόμος. Σ’ αυτήν περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
 2. α. Τα μέσα για οπτικογραφημένες καταθέσεις ανήλικων θυμάτων ή μαρτύρων βίας σύμφωνα με το άρθρο 10.

  β. Οι ειδικά διαμορφωμένοι χώροι στα νοσηλευτικά κέντρα για εξέταση των θυμάτων βίας.

  γ. Οι ειδικά διαμορφωμένοι χώροι στους αστυνομικούς σταθμούς στους οποίους θα δίνουν κατάθεση τα θύματα ή μάρτυρες βίας.

  δ. Οι ειδικά διαμορφωμένοι χώροι για τα θύματα και ιδιαίτερα τα ανήλικα θύματα βίας στο δικαστήριο.

  ε. Η δυνατότητα χρήσης κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης στο δικαστήριο για σκοπούς προστασίας των μαρτύρων, όπως προνοεί το άρθρο 18(2)(β) του νόμου.

  Στο σημείο αυτό η επιτροπή καλεί την εκτελεστική εξουσία να λάβει όλα τα δέοντα μέτρα για επιτάχυνση των διαδικασιών που προβλέπονται, ώστε να υλοποιηθούν τα πιο πάνω χωρίς οποιαδήποτε καθυστέρηση.

 3. Άμεση στελέχωση όλων των υπηρεσιών που εμπλέκονται σε θέματα βίας. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στο Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, στο Υπουργείο Υγείας (παιδοψυχίατροι, παιδοψυχολόγοι) και στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι, ώστε να καλύπτουν όλα τα σχολεία). Περαιτέρω, η επιτροπή καλεί το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού να επαναλαμβάνει την εγκύκλιο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας σε όλα τα σχολεία με την έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς, ώστε να αρχίσουν να γίνονται οι σχετικές αναφορές από τους εκπαιδευτικούς για τα περιστατικά βίας που παρουσιάζονται στα σχολεία.
 4. Η αστυνομία πρέπει να στελεχωθεί και ενισχυθεί τόσο με γυναίκες αστυνομικούς, ώστε να υλοποιηθεί η πρόνοια του νόμου για λήψη καταθέσεων των θυμάτων από αστυνομικούς του ίδιου φύλου, όσο και με αστυνομικούς εισαγγελείς, οι οποίοι θα είναι οι πλέον αρμόδιοι και εξειδικευμένοι, για να παρουσιάζουν τις υποθέσεις αυτές στα δικαστήρια.

  Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω, η επιτροπή επισημαίνει την ανάγκη για συνεχή επιμόρφωση και εκπαίδευση όλων των ατόμων που εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο σε θέματα βίας.

  Περαιτέρω, η επιτροπή θεωρεί αναγκαία την άμεση αύξηση του αριθμού των οικογενειακών συμβούλων, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται σωστά στο ρόλο που τους αναθέτει ο νόμος.

 5. Επίσπευση της έγκρισης από το Υπουργικό Συμβούλιο του εγχειριδίου διατμηματικών διαδικασιών που ετοίμασε η Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια, ώστε να καθοριστούν σαφώς τα όρια ενεργειών και οι αρμοδιότητες των διάφορων υπηρεσιών που χειρίζονται θέματα βίας. Με την έγκριση του εγχειριδίου αυτού θα καθοριστεί συντονιστικός φορέας για παρακολούθηση και συντονισμό των ενεργειών και θα αποτρέπονται συγκρούσεις καθηκόντων και αρμοδιοτήτων μεταξύ των διάφορων υπηρεσιών.
 6. Αναβάθμιση του ρόλου της συμβουλευτικής επιτροπής, ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις αρμοδιότητες που της αναθέτει το άρθρο 7 της κείμενης νομοθεσίας.
 7. Άμεση διενέργεια προγραμμάτων θεραπευτικής αγωγής θυτών με σκοπό την υγιή επανένταξή τους στην κοινωνία. Παράλληλα, η επιτροπή εισηγείται την αύξηση των κονδυλίων προς τους μη κυβερνητικούς οργανισμούς, ώστε να παρέχουν και να εκτελούν τέτοιου είδους προγράμματα.
 8. Δημιουργία χώρων φιλοξενίας θυμάτων βίας σε όλες τις επαρχίες. Στο σημείο αυτό η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καλεί και τις αρχές τοπικής διοίκησης, παράλληλα με το κράτος, να συμμετάσχουν και να βοηθήσουν στην υλοποίηση του στόχου αυτού.

Αναφορικά με τα μακροπρόθεσμα μέτρα που η εκτελεστική εξουσία οφείλει να λάβει, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σημειώνει τα ακόλουθα:

 1. Αύξηση του ποσού των επιχορηγήσεων προς τους μη κυβερνητικούς οργανισμούς, ώστε να ενισχυθεί η συμμετοχή τους και ο ρόλος τους στην καταπολέμηση των φαινομένων βίας στην οικογένεια.
 2. Διενέργεια παγκύπριας έρευνας, στα πρότυπα ευρωπαϊκών ερευνών, προκειμένου να εντοπιστεί το μέγεθος του προβλήματος, οι αιτίες που το προκαλούν και οι λόγοι μεγέθυνσής του. Στο σημείο αυτό η επιτροπή επισημαίνει την ανάγκη να εξεταστεί το ενδεχόμενο εξασφάλισης ευρωπαϊκών κονδυλίων για τη διενέργεια της έρευνας αυτής.
 3. Εισαγωγή ειδικού μαθήματος στο αναλυτικό πρόγραμμα της μέσης εκπαίδευσης για εμπέδωση της κοινωνικής αγωγής και σωστή άσκηση των γονικών ρόλων.
 4. Θεσμοθέτηση οργάνου/επιτρόπου για θέματα βίας στην οικογένεια με ευρείες αρμοδιότητες.

Η επιτροπή, πέραν των πιο πάνω διαπιστώσεων και εισηγήσεών της, καλεί την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου να ασκήσει το δέοντα έλεγχο, ώστε να τηρείται αυστηρά ο κώδικας δεοντολογίας από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και να επιτυγχάνεται εξισορρόπηση μεταξύ του δικαιώματος πληροφόρησης και του δικαιώματος προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Την ίδια ευαισθησία η επιτροπή αναμένει ότι θα επιδείξει και η κρατική ραδιοτηλεόραση.

Τέλος, η επιτροπή διαπιστώνει ότι οι επιβαλλόμενες από τα δικαστήρια ποινές για παράβαση των διατάξεων της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας δεν είναι αποτρεπτικές, γι’ αυτό και δηλώνει έτοιμη να εξετάσει το ενδεχόμενο αύξησής τους.

16 Απριλίου 2002

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων