Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα θέματα που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες:

Μάρκος Κυπριανού, πρόεδρος

Γιάννος Λαμάρης

Άριστος Χρυσοστόμου

Πρόδρομος Προδρόμου

Γιώργος Λιλλήκας

Μαρία Κυριακού

Σταύρος Ευαγόρου

Δώρος Θεοδώρου

Σωτηρούλα Χαραλάμπους

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τα νομοσχέδια που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα σε δύο συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Μαρτίου και 15 Απριλίου 2002. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Υπουργός Άμυνας, ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς και εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός των νόμων που προτείνονται είναι η ίδρυση νέων θέσεων που απαιτούνται σε διάφορους βαθμούς αξιωματικών και υπαξιωματικών στο στρατό της Δημοκρατίας. Οι νέες θέσεις που προτείνεται να ιδρυθούν βρίσκονται μέσα στα πλαίσια της δομής και οργάνωσης της Εθνικής Φρουράς και δεν υπερβαίνουν τον ανώτατο αριθμό που προβλέπεται στο οργανόγραμμα της δύναμης.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται, με την κατάθεση του συμπληρωματικού προϋπολογισμού που αναφέρεται στο παράρτημα που επισυνάπτεται, είναι η έγκριση πληρωμής από το λογαριασμό του πάγιου ταμείου της Δημοκρατίας ποσού ύψους £2.331.043 και η διάθεσή του για την κάλυψη των αναγκαίων πρόσθετων πιστώσεων που απαιτούνται για την ίδρυση των νέων θέσεων αξιωματικών και υπαξιωματικών και για την καταβολή αναδρομικής μισθοδοσίας στους επηρεαζόμενους αξιωματικούς και υπαξιωματικούς στο στρατό της Δημοκρατίας.

Οι νέες θέσεις αξιωματικών και υπαξιωματικών των οποίων ζητείται η δημιουργία στο στρατό της Δημοκρατίας είναι συνολικά 141, από τις οποίες οι 96 αποτελούν θέσεις αξιωματικών και οι 45 θέσεις υπαξιωματικών. Ειδικότερα ζητούνται:

 1. Δέκα νέες θέσεις αξιωματικών στο βαθμό του υπολοχαγού, πέντε από 30.8.1996 και πέντε από 15.12.2001.

 2. Πενήντα νέες θέσεις αξιωματικών στο βαθμό του λοχαγού, είκοσι έξι από 27.12.1999, δεκαέξι από 22.12.2000 και οκτώ από 15.12.2001.

 3. Δεκατρείς νέες θέσεις αξιωματικών στο βαθμό του ταγματάρχη, από 15.12.2001.

 4. Δεκαεννέα νέες θέσεις αξιωματικών στο βαθμό του αντισυνταγματάρχη, από 15.12.2001.

 5. Τέσσερις νέες θέσεις αξιωματικών στο βαθμό του συνταγματάρχη, από 15.12.2001 και

 6. Σαράντα πέντε νέες θέσεις υπαξιωματικών από 15.12.2001, εκ των οποίων είκοσι δύο θέσεις στο βαθμό του αρχιλοχία και είκοσι τρεις θέσεις στο βαθμό του λοχία.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τα υπό αναφορά νομοσχέδια, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή τους σε νόμους, όπως αυτά έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

17 Απριλίου 2002

ΑΝ/ΒΑ (Αρ.Φακ.23.01.076.2002

23.01.072.2002

23.01.073.2002

23.01.074.2002

23.01.075.2002va.sympliromatikos proipol. ypourgiou aminas)

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α

 1. Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 1) του 2002. 

 2. Ο περί Προϋπολογισμού του 1996 (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002.

 3. Ο περί Προϋπολογισμού του 1999 (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002.

 4. Ο περί Προϋπολογισμού του 2000 (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002.

 5. Ο περί Προϋπολογισμού του 2001 (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002.

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων