Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Νόμος του 2002»

Παρόντες:

Μάρκος Κυπριανού, πρόεδρος

Παναγιώτης Δημητρίου

Άριστος Χρυσοστόμου

Πρόδρομος Προδρόμου

Σταύρος Ευαγόρου

Μαρία Κυριακού

Γιάννος Λαμάρης

Δώρος Θεοδώρου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα από 11 Φεβρουαρίου μέχρι 4 Μαρτίου 2002. Στο στάδιο της μελέτης του υπό αναφορά νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, ο γενικός διευθυντής και άλλοι εκπρόσωποι της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ).

Ο προϋπολογισμός της ΑΤΗΚ, όπως αυτός κατατέθηκε στη Βουλή, προβλέπει δαπάνες ύψους £311.387.683 και έσοδα ύψους £201.700.000.

Στο στάδιο της μελέτης του υπό αναφορά προϋπολογισμού η επιτροπή είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί από τους αρμοδίους της ΑΤΗΚ για τα προγράμματα της Αρχής και για τις προγραμματιζόμενες επενδύσεις της. Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, προγραμματίζονται από την ΑΤΗΚ οι ακόλουθες επενδύσεις, για τις οποίες έχουν συμπεριληφθεί αντίστοιχα κονδύλια στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό:

1. Επενδύσεις στο Διεθνή Τηλεπικοινωνιακό Οργανισμό Δορυφόρων

(INTELSAT): £200.000.

2. Επενδύσεις στον Ευρωπαϊκό Τηλεπικοινωνιακό Οργανισμό Δορυφόρων

(EUTELSAT): £100.000.

3. Επενδύσεις σε διεθνές καλωδιακό σύστημα: £5.000.000.

4. Επενδύσεις σε ισραηλινή εταιρεία: £3.000.000.

5. Επενδύσεις στην TYCON: £10.000.000.

6. Σημεία παρουσίας στο εξωτερικό - Ενεργοποίηση τηλεπικοινωνιακών αδειών

στο εξωτερικό: £150.000.

7. DIGIMED - Διάφορες επενδύσεις: £30.000.000.

- Το ποσό θα χορηγηθεί από την ΑΤΗΚ στη θυγατρική της εταιρεία Digimed Communications Ltd για χρηματοδότηση δραστηριοτήτων της στο εξωτερικό.

8. Ανάπτυξη και λειτουργία τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών στη Ρωσία:

£12.000.000.

- Το ποσό θα χορηγηθεί από την ΑΤΗΚ στη θυγατρική της εταιρεία Digimed Communications Ltd υπό μορφή αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου ή μακροχρόνιου δανείου και αφορά την ανάπτυξη και λειτουργία τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών στη Ρωσία.

Στο στάδιο της μελέτης του υπό αναφορά προϋπολογισμού ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, ο οποίος παρευρέθηκε στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής, ανέφερε ότι το κονδύλι ύψους £30.000.000 που αφορά επενδύσεις της θυγατρικής εταιρείας της Αρχής, δηλαδή της Digimed Communications Ltd, δεν έχει δεσμευθεί από την κυβέρνηση με σταυρό (+) και συνεπώς η Αρχή δύναται να προχωρήσει σε διενέργεια δαπάνης χωρίς προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Οικονομικών, που δίδεται αφού υποβληθεί σχετική εισήγηση του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων. Επειδή, σύμφωνα με τον υπουργό, παρουσιάζεται σημαντικότατη ευκαιρία συμμετοχής στο επενδυτικό κεφάλαιο εταιρείας στην Ελλάδα, η οποία εξασφάλισε άδειες για παροχή κινητής και σταθερής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, η ΑΤΗΚ, για λόγους ευελιξίας, επιθυμεί το συγκεκριμένο κονδύλι να παραμείνει εντελώς αδέσμευτο, έτσι που, εάν παρουσιαστεί η ευκαιρία, να προχωρήσει στην εν λόγω επένδυση το συντομότερο.

Ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων δήλωσε επίσης ότι η ΑΤΗΚ, γνωρίζοντας την ευαισθησία που επιδεικνύει η Βουλή για τις προγραμματιζόμενες επενδύσεις της Αρχής, η οποία έχει ήδη εκφραστεί με προηγούμενες αποφάσεις της, δεσμεύεται να παρουσιάσει την οποιαδήποτε συμφωνία ήθελε επιτευχθεί ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων και του Υπουργού Οικονομικών για εξασφάλιση της τελικής συγκατάθεσής τους και ύστερα να προχωρήσει στην υλοποίηση της εν λόγω συμφωνίας. Περαιτέρω, δήλωσε ότι σε τέτοια περίπτωση η κυβέρνηση αναλαμβάνει πολιτική δέσμευση έναντι της Βουλής ότι πριν από την τελική επικύρωση οποιασδήποτε συμφωνίας θα προβεί σε σχετική ενημέρωσή της.

Τέλος, ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων δήλωσε ότι, σε περίπτωση που, παρά τα πιο πάνω, κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού της ΑΤΗΚ για το 2002 από την επιτροπή επικρατήσει τελικά η άποψη ότι το κονδύλι για τις εν λόγω επενδύσεις είναι αναγκαίο να δεσμευτεί, έτσι που η διενέργεια οποιασδήποτε δαπάνης να γίνεται μόνο μετά από συγκατάθεση της Βουλής των Αντιπροσώπων, η κυβέρνηση δυνατό να αναθεωρήσει την αρχική της θέση και να ακολουθήσει και η ίδια την προσέγγιση αυτή, τη δέσμευση δηλαδή του σχετικού κονδυλίου και από την κυβέρνηση, έτσι που για τη διενέργεια της σχετικής δαπάνης να είναι αναγκαία η προηγούμενη συγκατάθεση του Υπουργού Οικονομικών.

Η επιτροπή στο στάδιο της μελέτης του υπό συζήτηση προϋπολογισμού είχε περαιτέρω την ευκαιρία να ενημερωθεί, τόσο προφορικά όσο και με γραπτά στοιχεία τα οποία κατατέθηκαν ενώπιόν της, για το αναπτυξιακό πρόγραμμα της ΑΤΗΚ, όσον αφορά την αξιοποίηση ταμειακών διαθέσιμων που αφορούν το μεσοπρόθεσμο αναπτυξιακό πρόγραμμα και την κατανομή του πλεονάσματος της Αρχής για το 2002, καθώς και για την τρίτη φάση αναϊσορρόπησης των τελών της ΑΤΗΚ.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό αναφορά προϋπολογισμού και αφού μελέτησε όλα τα στοιχεία που ζητήθηκαν και κατατέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου, για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού της ΑΤΗΚ για το 2002.

Παράλληλα, η επιτροπή αποφάσισε, κατά πλειοψηφία των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του Δημοκρατικού Κόμματος και του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών, να εισηγηθεί στη Βουλή τη δέσμευση του άρθρου 951, κάτω από το Κεφάλαιο 40 «Επενδύσεις», το οποίο αφορά το κονδύλι ύψους £30.000.000 που θα χορηγηθεί από την ΑΤΗΚ στη θυγατρική της εταιρεία Digimed Communications Ltd για χρηματοδότηση δραστηριοτήτων της στο εξωτερικό. Η εισήγηση της πλειοψηφίας της επιτροπής συνίσταται σε δέσμευση του εν λόγω κονδυλίου με διπλό σταυρό (++), έτσι που να απαιτείται τόσο η εξασφάλιση προηγούμενης έγκρισης της Βουλής για τη διενέργεια της σχετικής δαπάνης, όσο και η δέσμευση του κονδυλίου κατά τρόπο που η σχετική δαπάνη να γίνεται μόνο μετά από έγκριση του Υπουργού Οικονομικών μετά από εισήγηση που υποβάλλεται αρμοδίως από το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων. Σημειώνεται σχετικά ότι για την τελευταία αυτή δέσμευση ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, στον οποίο διαμηνύθηκε από τον πρόεδρο της επιτροπής η απόφαση της πλειοψηφίας της επιτροπής για δέσμευση του συγκεκριμένου άρθρου, ώστε να εξασφαλίζεται η προηγούμενη έγκριση της Βουλής των Αντιπροσώπων για τη διενέργεια της σχετικής δαπάνης, με επιστολή του, ημερομηνίας 5 Μαρτίου 2002, ενημέρωσε την επιτροπή ότι υπό το φως της σχετικής αυτής απόφασης η κυβέρνηση επιθυμεί να προστεθεί και η κυβερνητική δέσμευση του υπό αναφορά άρθρου.

Αναφέρεται συναφώς ότι η πλειοψηφία της επιτροπής θεωρεί το όλο θέμα υψίστης σημασίας, αφού οι οποιεσδήποτε επενδύσεις της ΑΤΗΚ αφορούν πρώτιστα διαχείριση δημόσιου πλούτου που δεν αποκτήθηκε μέσα σε συνθήκες ανταγωνισμού, αλλά μονοπωλίου. Η πλειοψηφία της επιτροπής, προβαίνοντας στην εισήγηση για δέσμευση του εν λόγω κονδυλίου, δηλώνει ότι, όταν το θέμα αυτό αχθεί ενώπιόν της για εξασφάλιση της έγκρισης της Βουλής, θα προχωρήσει τάχιστα στην εξέτασή του, στη βάση της αρχής ότι η προηγούμενη ενημέρωσή της δεν αποσκοπεί σε υποκατάσταση της απόφασης για τη συγκεκριμένη επένδυση, η οποία αποτελεί αρμοδιότητα της ίδιας της ΑΤΗΚ, αλλά σε γενικότερο έλεγχο των όρων και των προϋποθέσεων λήψης της απόφασης, καθώς και των διεργασιών που απαιτούνται για τέτοιες επενδύσεις, σε ό,τι αφορά την αποφυγή κινδύνων και τις προοπτικές της επένδυσης.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής κ. Δώρος Θεοδώρου δήλωσε ότι, ενώ από την πλευρά του δεν κρίνει ορθό να παρεμβάλλονται οποιαδήποτε εμπόδια στα επενδυτικά σχέδια της ΑΤΗΚ ή στη γενικότερη αναπτυξιακή της στρατηγική, παρά ταύτα, εξαιτίας του γεγονότος ότι το προτεινόμενο κονδύλι για τη συγκεκριμένη επένδυση είναι πολύ ψηλό, κρίνει σκόπιμο στο παρόν στάδιο να ταχθεί υπέρ της δέσμευσής του.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν ως προς τη δέσμευση ή όχι του επιμέρους άρθρου του υπό συζήτηση προϋπολογισμού στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού στην ολομέλεια του σώματος.

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων