Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων (Παρουσίαση και Περιεχόμενο Αίτησης Έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας) Κανονισμοί του 2002»

Παρόντες:

Τάσσος Παπαδόπουλος, πρόεδρος

Άγις Αγαπίου

Νίκος Κλεάνθους

Ρίκκος Ερωτοκρίτου

Σταύρος Ευαγόρου

Ανδρούλα Βασιλείου

Ελένη Μαύρου

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 3 Απριλίου 2002. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής αντιπροσωπίας για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση κ. Γιώργος Βασιλείου, καθώς και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Οι πιο πάνω κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης κανονισμών που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Ωστόσο, ύστερα από εισήγηση του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων αποφασίστηκε οι εν λόγω κανονισμοί να παραπεμφθούν για εξέταση και στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων.

Σκοπός των πιο πάνω κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 124 της βασικής νομοθεσίας περί Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων (Έλεγχος Ποιότητας, Εγγραφή, Κυκλοφορία, Παρασκευή, Χορήγηση και Χρήση), είναι ο λεπτομερής καθορισμός του περιεχομένου και του τρόπου παρουσίασης των πληροφοριακών στοιχείων και εγγράφων που συνοδεύουν την αίτηση για έκδοση άδειας κυκλοφορίας ενός κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος. Με τις προτεινόμενες πρόνοιες των κανονισμών η εσωτερική μας νομοθεσία εναρμονίζεται στον τομέα αυτό με το κοινοτικό κεκτημένο.

Οι πιο πάνω κανονισμοί εξετάστηκαν σε πρώτο στάδιο από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε την 21η Φεβρουαρίου 2002. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Κτηνιατρικές Υπηρεσίες), των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, Αγροτική και Παναγροτικός Σύνδεσμος, της ΟΕΒ, του ΚΕΒΕ, του Παγκύπριου Συνδέσμου Εισαγωγέων Κτηνιατρικών Φαρμάκων και του Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη τις απόψεις όλων των πιο πάνω, αποφάσισε να εισηγηθεί την έγκριση των κανονισμών, αφού προηγουμένως καθοριστεί ως ημερομηνία έναρξης της ισχύος τους η 1η Ιανουαρίου 2003, ώστε να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος για προσαρμογή στις πρόνοιες των εν λόγω κανονισμών. Η επιτροπή, προτού προβεί στην πιο πάνω εισήγηση για τροποποίηση των κανονισμών σε σχέση με την ημερομηνία εφαρμογής τους, ζήτησε και πήρε την άποψη του επικεφαλής της διαπραγματευτικής αντιπροσωπίας της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος συμφώνησε με την ημερομηνία που προτείνεται.

Στη συνέχεια οι κανονισμοί εξετάστηκαν από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια την έγκρισή τους, υιοθετώντας παράλληλα την προτεινόμενη από την επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων τροποποίηση για καθορισμό της 1ης Ιανουαρίου 2003 ως ημερομηνίας έναρξης της ισχύος των πιο πάνω κανονισμών.

10 Απριλίου 2002

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων