Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002»

 Παρόντες:

Παναγιώτης Δημητρίου, πρόεδρος

Αριστοφάνης Γεωργίου

Ιωνάς Νικολάου

Άγις Αγαπίου

Μαρία Κυριακού

Νίκος Κλεάνθους

Χριστόδουλος Ταραμουντάς

Χρίστος Κληρίδης

Κώστας Παπακώστας

 

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών εξέτασε την υπό αναφορά πρόταση νόμου, που κατατέθηκε στη Βουλή από τον πρόεδρό της κ. Παναγιώτη Δημητρίου και το μέλος της κ. Ιωνά Νικολάου, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαρτίου 2002.  Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρέστησαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας και ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

          Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση της νομοθεσίας για τους δικηγόρους, ώστε ο χρονικός περιορισμός όσον αφορά την ελάχιστη περίοδο άσκησης δικηγορίας που απαιτείται για σκοπούς εμφάνισής τους ενώπιον των δικαστηρίων να καταργηθεί σε όλες τις περιπτώσεις, εκτός από τις περιπτώσεις εμφάνισης ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου κατά την ακρόαση υπόθεσης στην άσκηση της δευτεροβάθμιας δικαιοδοσίας του και ενώπιον Κακουργιοδικείου κατά την ακρόαση οποιασδήποτε υπόθεσης, όπου περιορίζεται στα δύο χρόνια.

          Σύμφωνα με τους εισηγητές της πρότασης νόμου, οι προτεινόμενες τροπολογίες, που αποτελούν αίτημα τόσο του Ανώτατου Δικαστηρίου και του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας όσο και του δικηγορικού κόσμου, στοχεύουν στην υποβοήθηση της απονομής της δικαιοσύνης στην Κύπρο.

          Όλοι οι παριστάμενοι στην επιτροπή υιοθέτησαν τις διατάξεις της προτεινόμενης νομοθεσίας.

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, υιοθετώντας τους σκοπούς της πρότασης νόμου, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο.

 2 Απριλίου 2002

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων