Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002», για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002» και για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Αστυνομίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 3) Κανονισμοί του 2002»

Παρόντες:

Παναγιώτης Δημητρίου, πρόεδρος

Κώστας Παπακώστας

Ιωνάς Νικολάου

Άγις Αγαπίου

Μαρία Κυριακού

Νίκος Κλεάνθους

Χριστόδουλος Ταραμουντάς

Χρίστος Κληρίδης

Αριστοφάνης Γεωργίου

 

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από την ίδια, μαζί με το υπό αναφορά νομοσχέδιο και τους υπό αναφορά κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαρτίου 2002.  Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρέστησαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και της Αστυνομίας Kύπρου.

          Σκοπός της υπό αναφορά πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του νόμου περί Αστυνομίας, ώστε οι τακτικοί ειδικοί αστυνομικοί και οι ειδικοί αστυφύλακες που υπηρετούν στην αστυνομική δύναμη κατά την ημέρα έναρξης της ισχύος της, να μπορούν να είναι υποψήφιοι για εγγραφή ή διορισμό στην αστυνομική δύναμη, εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας τους, ρύθμιση που θεσμοθετήθηκε το 1999 με την προσθήκη ειδικής διάταξης στο βασικό νόμο.

          Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η κατάργηση της πιο πάνω ειδικής διάταξης που προνοείται στο βασικό νόμο της αστυνομίας, αφού οι σχετικές ρυθμίσεις θα γίνουν με τους υπό αναφορά κανονισμούς.

          Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, που εκδίδονται με βάση το άρθρο 10 του νόμου της αστυνομίας, σκοπείται η τροποποίηση των περί Αστυνομίας (Γενικών) Κανονισμών, ώστε να παρέχεται το δικαίωμα να είναι υποψήφιοι για εγγραφή ή διορισμό στην αστυνομική δύναμη, νοουμένου ότι πληρούν όλα τα άλλα προβλεπόμενα προσόντα:

1.      τακτικοί ειδικοί αστυνομικοί οι οποίοι ήδη υπηρετούν στη δύναμη, ανεξαρτήτως ηλικίας.

2.      ειδικοί αστυφύλακες οι οποίοι ήδη υπηρετούν στη δύναμη, ηλικίας μέχρι σαράντα πέντε χρόνων. και

3.      ειδικοί αστυφύλακες οι οποίοι θα διοριστούν στη δύναμη μετά την έναρξη της ισχύος των προτεινόμενων κανονισμών, ηλικίας μέχρι τριάντα πέντε χρόνων.

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη της όλα όσα κατατέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:

1.      να εισηγηθεί στη Βουλή την ψήφιση σε νόμο του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

2.      να εισηγηθεί στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών, αφού τροποποιηθούν, ώστε:

          α.  να μειωθεί από τα σαράντα πέντε στα σαράντα χρόνια το ανώτατο όριο ηλικίας για τους υποψήφιους ειδικούς αστυφύλακες που ήδη υπηρετούν σήμερα στη δύναμη. και

          β.  να διαγραφεί η τελευταία επιφύλαξη που παρέχει το δικαίωμα πρόσληψης στην αστυνομία ειδικών αστυφυλάκων, οι οποίοι θα διοριστούν μετά την έναρξη της ισχύος των κανονισμών αυτών, δεδομένου ότι πρόθεση της επιτροπής είναι να εισηγηθεί σύντομα στη Βουλή ολοκληρωμένες ρυθμίσεις για τους ειδικούς αστυφύλακες.

3.      να αποσύρει την υπό αναφορά πρόταση νόμου, δεδομένου ότι οι ρυθμίσεις που περιέχονται σ’ αυτήν καλύπτονται από τους υπό έγκριση κανονισμούς.

2 Απριλίου 2002

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων