Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2002»

Παρόντες:

Παναγιώτης Δημητρίου, πρόεδρος

Άγις Αγαπίου

Ιωνάς Νικολάου

Νίκος Κλεάνθους

Μαρία Κυριακού

Χρίστος Κληρίδης

Χριστόδουλος Ταραμουντάς

 

Αριστοφάνης Γεωργίου

Μη μέλη της επιτροπής:

Κώστας Παπακώστας

Δημήτρης Συλλούρης

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαρτίου 2002.  Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρέστησαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας και ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

          Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση της νομοθεσίας για τα δικαστήρια, ώστε να μειωθούν από επτά σε πέντε τα χρόνια άσκησης της δικηγορίας που απαιτούνται για το διορισμό δικηγόρου στη θέση δικαστή.

          Με τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου συμφώνησαν ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας και η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αφού, όπως ανέφεραν, αυτό ήταν αίτημα του Ανώτατου Δικαστηρίου. 

          Ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου δήλωσε ενώπιον της επιτροπής ότι ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος διαφωνεί με τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου και εισηγείται τη διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης, αφού η μεγαλύτερη πείρα στην άσκηση της δικηγορίας αποτελεί ένα από τα εχέγγυα για καλύτερη απονομή της δικαιοσύνης στον τόπο και γι’ αυτό εισηγήθηκε την παροχή άλλων κινήτρων στους δικηγόρους για να διεκδικήσουν τις θέσεις των δικαστών.

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα κατατέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί, με την αύξηση της ελάχιστης περιόδου άσκησης της δικηγορίας από τα πέντε στα έξι χρόνια και την ταυτόχρονη διαγραφή της σημερινής ευχέρειας του Ανώτατου Δικαστηρίου να διορίζει κατά πλειοψηφία δικαστές με λιγότερη πείρα στην άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος.

  2 Απριλίου 2002

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων