Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Γραφείου Επιτρόπου Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων - Θέσεις Διευθυντή, Ανώτερου Λειτουργού Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Λειτουργού Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Γραμματειακού Λειτουργού, Λογιστικού Λειτουργού και Γραφέα (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2002»

Παρόντες:

Παναγιώτης Δημητρίου, πρόεδρος

Κώστας Παπακώστας

Ιωνάς Νικολάου

Άγις Αγαπίου

Μαρία Κυριακού

Νίκος Κλεάνθους

Χριστόδουλος Ταραμουντάς

Χρίστος Κληρίδης

Αριστοφάνης Γεωργίου

 

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών εξέτασε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαρτίου 2002.  Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών (Υπηρεσία Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού) και Συγκοινωνιών και Έργων, ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και εκπρόσωποι του γραφείου του.

          Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, που εκδίδονται με βάση τα άρθρα 8 και 144 της βασικής νομοθεσίας για τον Επίτροπο Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων [Νόμος Αρ. 19(Ι) του 2002], προτείνονται σχέδια υπηρεσίας για τις θέσεις του Διευθυντή, του Ανώτερου Λειτουργού Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, του Λειτουργού Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, του Γραμματειακού Λειτουργού, του Λογιστικού Λειτουργού και του Γραφέα στο Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.  Τα υπό αναφορά σχέδια υπηρεσίας αφορούν νέες θέσεις, η πλήρωση των οποίων θα επιτρέψει τη στελέχωση και έναρξη λειτουργίας του εν λόγω γραφείου.

          Με τις πρόνοιες των υπό αναφορά κανονισμών συμφώνησαν όλοι οι παριστάμενοι.

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα κατατέθηκαν ενώπιόν της, εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν από την ίδια.

          Το μέλος της επιτροπής κ. Ιωνάς Νικολάου, χωρίς να διαφωνεί με τα υπό αναφορά σχέδια υπηρεσίας, εξέφρασε επιφύλαξη για την εξίσωση του επιπέδου γνώσης της μητρικής και της ξένης γλώσσας για τη θέση Διευθυντή στην υπό αναφορά υπηρεσία, επειδή για λόγους αρχής θεωρεί ότι για όλες τις διευθυντικές θέσεις με κλίμακα Α15 και Α16 η γνώση της μητρικής γλώσσας πρέπει να είναι άριστη.

   3 Απριλίου 2002

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων