Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί  Πανεπιστημίου Κύπρου (Εκλογή, Αξιολόγηση και Ανέλιξη Ακαδημαϊκού Προσωπικού) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002»

Παρόντες:

Πρόδρομος Προδρόμου, πρόεδρος

Γιάννος Λαμάρης

Χριστόδουλος Ταραμουντάς

Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Ιωνάς Νικολάου

Σοφοκλής Φυττής

Θάσος Μιχαηλίδης

Ανδρούλα Βασιλείου

Τάκης Χατζηγεωργίου

 

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στις 5 και 12 Μαρτίου 2002.  Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ο πρύτανης, ο διευθυντής, καθώς και εκπρόσωποι του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου.

          Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 22, 32 και 33 του περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου, καθορίζεται ότι σε περίπτωση κενής θέσης στη βαθμίδα καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή για την προκήρυξη της θέσης στην ίδια βαθμίδα απαιτείται προηγούμενη συνεννόηση με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και το Υπουργείο Οικονομικών, στα πλαίσια έγκρισης του προϋπολογισμού.

          Υπενθυμίζεται ότι, πριν ένα περίπου έτος, εισήχθη νέο σύστημα εκλογής, αξιολόγησης και ανέλιξης ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου.  Στα πλαίσια του νέου συστήματος καθορίστηκε ότι σε περίπτωση κενής θέσης στη βαθμίδα καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή η προκήρυξη της θέσης μπορεί να γίνει είτε στην κατώτερη βαθμίδα, του λέκτορα και του επίκουρου καθηγητή, με απλή απόφαση του πανεπιστημίου είτε στην ίδια βαθμίδα, του καθηγητή και του αναπληρωτή καθηγητή, αλλά μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του Υπουργείου Οικονομικών.

          Συναφώς υπενθυμίζεται ότι σχετικά με την πρόνοια που αφορά την πλήρωση θέσης καθηγητή και αναπληρωτή καθηγητή οι εκπρόσωποι των αρμόδιων υπουργείων διαφώνησαν με την τότε απόφαση της απελθούσας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, σύμφωνα με την οποία η σχετική προϋπόθεση για προηγούμενη συνεννόηση με τα αρμόδια υπουργεία στα πλαίσια του προϋπολογισμού αντικαταστάθηκε από την προϋπόθεση της προηγούμενης ενημέρωσης των εν λόγω υπουργείων.

          Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέθεσε ενώπιον της επιτροπής ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, το υπουργείο αυτό έκρινε σκόπιμο να επαναφέρει την αρχική του πρόταση, δηλαδή την προϋπόθεση για προηγούμενη συνεννόηση του πανεπιστημίου με τα αρμόδια υπουργεία στην περίπτωση πλήρωσης θέσης καθηγητή και αναπληρωτή καθηγητή στην ίδια βαθμίδα, για τους ίδιους λόγους που υποστήριξε και στο παρελθόν.  Συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι η προτεινόμενη ρύθμιση εξυπηρετεί σκοπούς έγκαιρου και ορθολογιστικού από οικονομικής άποψης προγραμματισμού, στα πλαίσια της ετοιμασίας του προϋπολογισμού του πανεπιστημίου.

          Αναφορικά με την επίδικη πρόνοια, οι εκπρόσωποι του πανεπιστημίου επισήμαναν στην επιτροπή ότι αρχικά είχαν συγκατανεύσει με την κυβερνητική πρόταση, προκειμένου να μην καθυστερήσει η προώθηση της σκοπούμενης τότε τροποποίησης του συστήματος για την εκλογή, αξιολόγηση και ανέλιξη του ακαδημαϊκού προσωπικού,  θεωρώντας ότι το ειδικό αυτό θέμα δεν ήταν μείζονος σημασίας.  Ωστόσο, η σημερινή ρύθμιση, όπως αυτή διαμορφώθηκε τελικά ύστερα από εισήγηση της απελθούσας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, βρίσκει απόλυτα σύμφωνο το πανεπιστήμιο, αφού προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία και διευκολύνει τη λειτουργία του με την αποφυγή χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών.  Επιπρόσθετα, όπως τονίστηκε από τους ίδιους εκπροσώπους, μέχρι σήμερα οι θέσεις στις δύο ανώτερες βαθμίδες προκηρύσσονται, μόνο όταν σε κάποιο τμήμα του πανεπιστημίου υπάρχει απόλυτη ανάγκη στελεχών στις βαθμίδες αυτές.  Εξάλλου, όπως δήλωσε ο πρύτανης του πανεπιστημίου, το Γραφείο Προγραμματισμού, λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή καθιερωμένη πρακτική στον τομέα αυτό, μελετά ήδη το ενδεχόμενο έγκρισης προϋπολογισμού για το πανεπιστήμιο υπό μορφή ενός κατ’  αποκοπήν ποσού, το οποίο θα διατίθεται κατά την κρίση του πανεπιστημίου.

           Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας κατά πλειοψηφία των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού  Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος συμφωνεί με την προτεινόμενη ρύθμιση, δεδομένης της μορφής με την οποία σήμερα συντάσσεται και εγκρίνεται ο προϋπολογισμός του πανεπιστημίου.  Ειδικότερα, τα μέλη αυτά, λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλήρωση θέσεων στις ανώτερες βαθμίδες συνεπάγεται αυξημένο κόστος, θεωρούν ότι στα πλαίσια του ισχύοντος συστήματος η εν λόγω ρύθμιση παρέχει τη δυνατότητα για έγκαιρο και πιο ορθολογιστικό προγραμματισμό στα θέματα αυτά.  Γι’ αυτό, εισηγούνται την ψήφιση των υπό συζήτηση κανονισμών όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

          Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών και των Ενωμένων Δημοκρατών, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, διαφωνούν με την προτεινόμενη ρύθμιση, για τους ίδιους λόγους που και η επιτροπή Παιδείας της απελθούσας Βουλής είχε αποφασίσει τη ρύθμιση που ισχύει σήμερα.  Συγκεκριμένα, τα μέλη αυτά έχουν την άποψη ότι η υφιστάμενη νομοθεσία εξυπηρετεί την καλύτερη λειτουργία του πανεπιστημίου, προσφέροντάς του μεγαλύτερη ευελιξία, περιορίζοντας χρονοβόρες διαδικασίες και γενικά συμβάλλοντας στην περαιτέρω αυτονομία του.

3 Απριλίου 2002

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων