Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος

Σταύρος Ευαγόρου

Μαρία Κυριακού

Μάριος Ματσάκης

Ζαχαρίας Ζαχαρίου

Άριστος Χρυσοστόμου

Χρίστος Μαυροκορδάτος

Γιώργος Βαρνάβα

 

          Όπως είναι γνωστό, η έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για την πιο πάνω πρόταση νόμου κυκλοφόρησε στα μέλη της Βουλής στις 5 Μαρτίου 2002, η συζήτησή της όμως αναβλήθηκε ύστερα από απόφαση της ολομέλειας της Βουλής, με σκοπό να επανεξεταστεί από την αρμόδια επιτροπή.

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας επανεξέτασε το όλο θέμα σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 26 Μαρτίου 2002.  Ως αποτέλεσμα της επανεξέτασης αυτής, η επιτροπή έκρινε σκόπιμο να διαμορφώσει την πρόταση νόμου, έτσι ώστε η έγκριση για οποιεσδήποτε εργασίες της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου να δίδεται από τον οικείο έπαρχο, αφού προηγουμένως διαβουλευθεί με τα δημοτικά ή τα κοινοτικά συμβούλια, αναλόγως της περιπτώσεως.

          Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο, όπως έχει τελικά διαμορφωθεί και αφού τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002».

3 Απριλίου 2002

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων