Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας και Δικονομία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002»

Παρόντες:

Γιαννάκης Ομήρου, πρόεδρος

Αντώνης Καράς

Κώστας Κωνσταντίνου

Μάριος Ματσάκης

Κώστας Παπακώστας

Ζαχαρίας Κουλίας

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας μελέτησε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαρτίου 2002.  Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Άμυνας, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και Εξωτερικών, του ΓΕΕΦ, καθώς και εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

          Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του στρατιωτικού ποινικού κώδικα και δικονομίας, ώστε να καταργηθεί πλήρως η θανατική ποινή που προβλέπεται για τα αδικήματα που διαπράττονται σε καιρό πολέμου ή επικείμενης απειλής πολέμου.

          Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους κυβερνητικούς αρμοδίους, η θανατική ποινή έχει καταργηθεί πλήρως για τα αδικήματα του ποινικού κώδικα, καθώς και για πλείστα αδικήματα του στρατιωτικού ποινικού κώδικα, εκτός από έξι αδικήματα που προβλέπονται σε ορισμένες διατάξεις του και επιβάλλεται μόνο, αν το αδίκημα διαπράχθηκε σε καιρό πολέμου.  Η Κύπρος επικύρωσε ήδη το Έκτο Πρωτόκολλο στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, το οποίο  προνοεί την κατάργηση της θανατικής ποινής και που είναι το πρώτο νομικής φύσεως έγγραφο/συμφωνία στον τομέα του διεθνούς δικαίου που καθιστά την κατάργηση της θανατικής ποινής νομική υποχρέωση για τα συμβαλλόμενα μέρη.  Ενόψει νέου πρωτοκόλλου στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, με σκοπό την πλήρη κατάργηση της θανατικής ποινής και για πράξεις που διαπράχθηκαν σε καιρό πολέμου ή επικείμενης απειλής πολέμου, η κατάργηση της θανατικής ποινής και για τα εναπομείναντα αδικήματα κρίνεται αναγκαία, ιδιαίτερα λόγω του ότι η θανατική ποινή χαρακτηρίζεται πλέον αναχρονιστική, εκδικητική, χωρίς οποιαδήποτε εμφανή αποτελέσματα από πλευράς αποτρεπτικότητας και χωρίς να αποκλείεται η πιθανότητα εκτέλεσης αθώων ατόμων, ιδιαίτερα στην περίπτωση αδικημάτων που διαπράττονται σε καιρό πολέμου, όπου οι εκτελέσεις δυνατό να γίνονται γρήγορα και χωρίς ενδεχομένως τα εχέγγυα δίκαιης δίκης.

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

2 Απριλίου 2002

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων