Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Ταχυδρομείων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001»

Παρόντες:

Νίκος Πιττοκοπίτης, πρόεδρος

Ανδρέας Παπαπολυβίου

Ζαχαρίας Κουλίας

Γεώργιος Γεωργίου

Γιώργος Χατζηγεωργίου

Γεώργιος Τάσου

Κυριάκος Τυρίμος

Γιώργος Βαρνάβα

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στις 16 Οκτωβρίου 2001 και 26 Μαρτίου 2002.  Στις συνεδρίες αυτές κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωπος του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και ο διευθυντής του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.

           Σκοπός του νομοσχεδίου, με το οποίο τροποποιείται ο νόμος περί Ταχυδρομείων, είναι να παρασχεθεί εξουσία στο Υπουργικό Συμβούλιο να εκδίδει διατάγματα σύμφωνα με τα οποία θα εξουσιοδοτείται ο διευθυντής του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών να προβαίνει σε ενέργειες σχετικές με υπηρεσία, εργασία ή επιχείρηση που δεν αφορούν τα ταχυδρομεία και οι οποίες δε συμπεριλαμβάνονται στις υπηρεσίες που ήδη προσφέρονται στο κοινό. 

          Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και ο διευθυντής του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ανέφεραν ότι η ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου θα συμβάλει στην ανάπτυξη των ταχυδρομικών υπηρεσιών και στη διεύρυνση του κύκλου εργασιών τους.  Ειδικότερα, ανέφεραν οι ίδιοι εκπρόσωποι, οι υπηρεσίες, εργασίες ή επιχειρήσεις που θα μπορούν μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου αυτού να διεξάγονται από τις ταχυδρομικές υπηρεσίες θα αφορούν, μεταξύ άλλων, ταξιδιωτικές υπηρεσίες, εργασίες χαρτοπωλείου και βιβλιοπωλείου κ.λπ.

          Στην πορεία εξέτασης του νομοσχεδίου ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, με επιστολή του προς τον πρόεδρο της επιτροπής, με ημερομηνία 7 Μαρτίου 2002, ανέφερε ότι η ανάγκη για τροποποίηση του υφιστάμενου νόμου προέκυψε κατά τη συζήτηση της νομοθεσίας περί Επιτρόπου Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στα πλαίσια της οποίας ζητήθηκε από το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων να προωθήσει τις απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις, ώστε να παραχωρηθεί η δυνατότητα στο Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών να εκτελεί και άλλες υπηρεσίες ή εργασίες πέραν των παραδοσιακά προσφερομένων στο κοινό.  Στην εν λόγω επιστολή του ο υπουργός εισηγείται στην επιτροπή να προβεί σε συνεννόηση με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ως προς την ανάγκη ψήφισης του νομοσχεδίου.

          Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη της τις θέσεις της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για προώθηση του νομοσχεδίου και αφού έκρινε ότι στα πλαίσια της αντιμετώπισης του επερχόμενου ανταγωνισμού, λόγω της φιλελευθεροποίησης της αγοράς στο χώρο των ταχυδρομικών υπηρεσιών, ενδείκνυται η προώθηση της ψήφισής του, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Ταχυδρομείων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002».

 2 Απριλίου 2002

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων