Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Οικονομικών και Προϋπολογισμού και Εσωτερικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου Νόμος του 2002»

Παρόντες:

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Κοινοβουλευτική Επιτροπή
Οικονομικών και Προϋπολογισμού: Εσωτερικών:
Μάρκος Κυπριανού, πρόεδρος Νίκος Κατσουρίδης, πρόεδρος
Άριστος Χρυσοστόμου Κίκης Γιάγκου
Γιώργος Λιλλήκας Γιάννος Λαμάρης
Σταύρος Ευαγόρου Σωτηρούλα Χαραλάμπους
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Νίκος Τορναρίτης
Γιάννος Λαμάρης Ανδρέας Παπαπολυβίου
Πρόδρομος Προδρόμου Σοφοκλής Φυττής
Μαρία Κυριακού Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Δώρος Θεοδώρου Δώρος Θεοδώρου
Μη μέλη της επιτροπής: Ντίνος Μιχαηλίδης
Τάκης Χατζηγεωργίου Γιώργος Περδίκης

Οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Οικονομικών και Προϋπολογισμού και Εσωτερικών μελέτησαν τον πιο πάνω προϋπολογισμό, η πρώτη σε δύο συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στις 25 Φεβρουαρίου και 20 Μαρτίου 2002 και η δεύτερη σε δύο συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στις 4 και 19 Μαρτίου 2002. Στο στάδιο της μελέτης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών, ο πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Ραδιοφωνικού Iδρύματος Κύπρου (ΡΙΚ) και ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής του ιδρύματος.

Στον προϋπολογισμό του ΡΙΚ για το 2002 προβλέπονται δαπάνες ύψους £18.617.830 και έσοδα του ίδιου ύψους, τα οποία προέρχονται κυρίως από την κυβερνητική χορηγία και τις εμπορικές διαφημίσεις.

Στο στάδιο της μελέτης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, οι επιτροπές είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και τον αναπληρωτή γενικό διευθυντή του ιδρύματος για τη γενικότερη πολιτική του ΡΙΚ όσον αφορά τα προγράμματα που μεταδίδονται και για την εφαρμογή του νέου οργανογράμματος, με βάση το οποίο αυτή τη στιγμή υπηρετούν διακόσια έντεκα άτομα με πρόβλεψη για αύξησή τους στα διακόσια δεκαοκτώ, ώστε να αντιστοιχούν στον εγκεκριμένο αριθμό οργανικών θέσεων. Κατατέθηκαν επίσης στοιχεία όσον αφορά την παροχή συντάξεων, φιλοδωρημάτων και άλλων ωφελημάτων. Συναφώς αναφέρθηκε ότι η παροχή των ωφελημάτων αυτών βασίζεται στις εισηγήσεις αναλογιστών σχεδίων σύνταξης και ότι αναμένεται νέα αναλογιστική μελέτη αναφορικά με τις συντάξεις, ενώ προβλέπεται αλλαγή των δεδομένων και πιθανότατα αύξηση των κονδυλίων για τα παρεχόμενα συνταξιοδοτικά ωφελήματα.

Στα πλαίσια της εξέτασης του εν λόγω προϋπολογισμού, βουλευτές μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού εξέφρασαν την άποψη ότι κάθε χρόνο παρουσιάζεται αυξητική τάση των κονδυλίων που δαπανώνται, χωρίς να γίνεται παράλληλα καμιά μνεία στους ετήσιους προϋπολογισμούς του ιδρύματος για μείωση ή και εξοικονόμηση σχετικών κονδυλίων. Παράλληλα, επισήμαναν ότι είναι πλέον καιρός να αρχίσει μια ουσιαστική προσπάθεια για εφαρμογή και άσκηση του κατάλληλου μηχανισμού ελέγχου και συγκράτησης του ρυθμού αύξησης των δαπανών του ΡΙΚ, ειδικότερα όσον αφορά τις αποδοχές προσωπικού και την απασχόληση συνεργατών.

Περαιτέρω, οι βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επισήμαναν ότι, ενώ παρατηρείται αυξητική τάση στο κονδύλι για τα “έξοδα προγραμμάτων” του ιδρύματος, τα κονδύλια για την παραγωγή τοπικών προγραμμάτων μειώνονται. Το γεγονός αυτό, υποστήριξαν οι εν λόγω βουλευτές, δε συνάδει με το ρόλο και τον προορισμό του ΡΙΚ ως του μόνου κρατικού ραδιοτηλεοπτικού σταθμού που εκ των πραγμάτων έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη για την προβολή και προώθηση τοπικών παραγωγών.

Ο βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος κ. Σοφοκλής Φυττής επισήμανε ότι το ΡΙΚ πρέπει να θέσει ως άμεσο στόχο το “νοικοκύρεμα” των οικονομικών του δεδομένων, με σκοπό την αύξηση της αποδοτικότητας και παραγωγικότητας των υπαλλήλων του. Περαιτέρω, τόνισε ότι το ίδρυμα πρέπει με εντατικούς ρυθμούς να συνεχίσει την προβολή του κυπριακού θέματος και ειδικότερα την προώθηση της διατήρησης της μνήμης των κατεχόμενων από τους Τούρκους εδαφών.

Οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Οικονομικών και Προϋπολογισμού και Εσωτερικών, υπό το φως όλων των στοιχείων που κατατέθηκαν ενώπιόν τους και αφού διεξήλθαν τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, ομόφωνα εισηγούνται στη Βουλή την ψήφισή του υπό αναφορά νομοσχεδίου για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΡΙΚ για το 2002.

Ο βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών κ. Γιώργος Περδίκης επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί για τον υπό αναφορά προϋπολογισμό κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Με την ευκαιρία αυτή ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού κρίνουν σκόπιμο να αναφερθούν σε ένα σχετικό θέμα, το οποίο στο μεταξύ περιήλθε εις γνώσιν τους. Το θέμα αυτό αφορά δέκα περίπου μεταφραστές που μέχρι σήμερα απασχολούνταν κατ’ αποκλειστικότητα στο ΡΙΚ. Σύμφωνα με πληροφορίες της επιτροπής, το ΡΙΚ έχει προχωρήσει σε συμφωνία με την εταιρεία “ΛΟΥΜΙΕΡ”, στην οποία θα εκχωρήσει την αρμοδιότητα διενέργειας του μεταφραστικού έργου του ιδρύματος. Ενόψει της υλοποίησης της εν λόγω συμφωνίας, οι πιο πάνω μεταφραστές θα βρεθούν ουσιαστικά στο δρόμο και μάλιστα χωρίς οποιαδήποτε συνταξιοδοτικά ή άλλα ωφελήματα, αφού το καθεστώς εργοδότησής τους στηριζόταν σε εντελώς έκτακτη βάση.

Η επιτροπή ομόφωνα εκφράζει την ανησυχία της αλλά και τις σοβαρές επιφυλάξεις της για την έκβαση του όλου θέματος, το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα την άδικη μεταχείριση αριθμού συνεργατών του ιδρύματος. Γι’ αυτό, καλεί τους αρμοδίους να εγκύψουν στο ζήτημα αυτό και να εξεύρουν διευθέτηση τέτοια που να διασφαλίζει και τα συμφέροντα του ιδρύματος, αλλά και τα δίκαια των εν λόγω υπαλλήλων.

Για περαιτέρω διερεύνηση και συζήτηση του όλου θέματος, η επιτροπή προτίθεται να προχωρήσει αυτεπάγγελτα σε εγγραφή και εξέταση του ειδικού αυτού θέματος και να καλέσει ενώπιόν της όλους τους αρμοδίους, με σκοπό να την ενημερώσουν για τις σχετικές αποφάσεις τους.

26 Μαρτίου 2002

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων