Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (Χορήγηση Δανείων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002»

Παρόντες:

Μάρκος Κυπριανού, πρόεδρος Μαρία Κυριακού
Άριστος Χρυσοστόμου Δώρος Θεοδώρου
Σταύρος Ευαγόρου  
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Μη μέλη της επιτροπής:
Γιάννος Λαμάρης Μάριος Ματσάκης
Πρόδρομος Προδρόμου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 27 Μαρτίου 2002. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης.

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, που εκδίδονται με βάση τα άρθρα 12 και 20 της νομοθεσίας για τον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης, σκοπείται η τροποποίηση των κανονισμών του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης που διέπουν τη χορήγηση δανείων, ώστε από τη μια να αυξηθεί η μέγιστη περίοδος αποπληρωμής των στεγαστικών δανείων από είκοσι σε είκοσι πέντε χρόνια και από την άλλη να παρασχεθεί στον οργανισμό η δυνατότητα να καθορίζει τα εκάστοτε χρεωστικά επιτόκια που επιβάλλει κατά τρόπο που να συνάδουν με τα εκάστοτε επιτόκια της αγοράς.

Με βάση τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η προτεινόμενη αύξηση της περιόδου αποπληρωμής των στεγαστικών δανείων εντάσσεται στα πλαίσια του περιγράμματος πολιτικής για τόνωση της οικοδομικής βιομηχανίας και του κλάδου ακινήτων. Επίσης, η προτεινόμενη παροχή στον οργανισμό της δυνατότητας για καθορισμό των εκάστοτε χρεωστικών επιτοκίων κρίνεται αναγκαία ύστερα από την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας για φιλελευθεροποίηση των επιτοκίων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υιοθετώντας τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, αφού τροποποιηθούν, ώστε η μέγιστη περίοδος αποπληρωμής των στεγαστικών δανείων, αντί να ορίζεται στα είκοσι πέντε χρόνια, όπως προτείνεται, να αποφασίζεται από το διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού.

27 Μαρτίου 2002

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων