Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Προστασίας της Παραλίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002»

Παρόντες:

Νίκος Κατσουρίδης, πρόεδρος Ντίνος Μιχαηλίδης
Κίκης Γιάγκου Γιώργος Περδίκης
Γιάννος Λαμάρης  
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Μη μέλη της επιτροπής:
Νίκος Τορναρίτης Χρίστος Μαυροκορδάτος
Ανδρέας Παπαπολυβίου Θάσος Μιχαηλίδης
Σοφοκλής Φυττής Κώστας Κωνσταντίνου
Αντιγόνη Παπαδοπούλου Μάριος Ματσάκης
Δώρος Θεοδώρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, που κατατέθηκε στη Βουλή από τους βουλευτές κ. Χρίστο Μαυροκορδάτο και Θάσο Μιχαηλίδη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαρτίου 2002. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, της Κεντρικής Επιτροπής Παραλιών, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της ΠΟΒΕΚ και του Παγκύπριου Συνδέσμου Θαλάσσιων Αθλημάτων.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου, έτσι ώστε η ισχύς των αδειών για την παροχή υπηρεσιών ή διευκολύνσεων που εκδόθηκαν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1993 και έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2001 να παραταθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2002.

Σύμφωνα με τους εισηγητές της πιο πάνω πρότασης νόμου, η προτεινόμενη παράταση κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να συνεχίσει να ισχύει το υφιστάμενο καθεστώς των διευκολύνσεων, μέχρι να εγκριθούν σχετικοί κανονισμοί για ρύθμιση του θέματος αυτού με παράλληλη αναθεώρηση και επίλυση διάφορων προβλημάτων που παρουσιάζει η νομοθεσία που διέπει την προστασία της παραλίας.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, της Κεντρικής Επιτροπής Παραλιών και της Ένωσης Δήμων Κύπρου διαφώνησαν με την προτεινόμενη ρύθμιση, υποστηρίζοντας ότι για σκοπούς αναβάθμισης των προσφερόμενων υπηρεσιών στις παραλίες είναι αναγκαίο να λειτουργήσει η διαδικασία των προσφορών με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στα έντυπα που ετοιμάστηκαν. Με τη διαδικασία των προσφορών, δήλωσαν οι ίδιοι εκπρόσωποι, θα τεθούν όροι για την ομαλή και ενδεδειγμένη παρουσία και λειτουργία των επαγγελματιών στις παραλίες. Με την ψήφιση του προτεινόμενου νόμου, δήλωσαν οι ίδιοι εκπρόσωποι, η διαδικασία των προσφορών θα πρέπει να διακοπεί. Αναφορικά με την ετοιμασία και έγκριση σχετικών κανονισμών που να ρυθμίζουν τα θέματα διευκολύνσεων στις παραλίες, ο εκπρόσωπος της Ένωσης Δήμων Κύπρου δήλωσε ότι αυτοί δεν είναι αναγκαίοι, γιατί περιέχονται στους όρους των προσφορών που ετοιμάστηκαν, οι οποίοι είναι πανομοιότυποι για όλους τους δήμους.

Οι εκπρόσωποι της ΠΟΒΕΚ και του Παγκύπριου Συνδέσμου Θαλάσσιων Αθλημάτων τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης της υπό αναφορά πρότασης νόμου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και στηριζόμενη στις μέχρι σήμερα εμπειρίες, δηλώνει ότι απαιτείται να μελετηθεί εκ νέου το σύνολο των διατάξεων της νομοθεσίας που διέπει τις παραλίες, ώστε να υπερπηδηθούν οι αδυναμίες που παρουσιάζονται, με στόχο να αποτραπούν οποιαδήποτε ενδεχόμενα αυθαιρεσίας.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της υπό αναφορά πρότασης νόμου, γι’ αυτό εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών κ. Γιώργος Περδίκης επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση της υπό αναφορά πρότασης νόμου στην ολομέλεια του σώματος.

27 Μαρτίου 2002

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων