Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Ελέγχου της Διακίνησης Εμπορευμάτων που Παραβιάζουν Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας Νόμος του 2002»

Παρόντες:

Τάσσος Παπαδόπουλος, πρόεδρος Δημήτρης Συλλούρης
Σταύρος Ευαγόρου Ρίκκος Ερωτοκρίτου
Ελένη Μαύρου Χρίστος Κληρίδης
Άγις Αγαπίου Ανδρούλα Βασιλείου
Παναγιώτης Δημητρίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 4 Μαρτίου 2002. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής αντιπροσωπίας για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση κ. Γιώργος Βασιλείου, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και εκπρόσωποι των αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών.

Το νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης νομοσχεδίων που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με δεσμευτικό κοινοτικό κεκτημένο και ειδικότερα με κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι εμπίπτουν στον τομέα του εταιρικού δικαίου.

Ειδικότερα, με το νόμο που προτείνεται σκοπείται η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος της παράνομης εμπορίας των εμπορευμάτων που παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και παρέχεται δικαίωμα στον κάτοχο δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας να ζητήσει την παρέμβαση της τελωνειακής αρχής κατά τον τελωνισμό εμπορευμάτων για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι πρόκειται για εμπορεύματα παραποίησης ή απομίμησης ή για πειρατικά εμπορεύματα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού πήρε πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες σε σχέση με το όλο θέμα, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

14 Μαρτίου 2002

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων