Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Υπαξιωματικών του Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002» και «Οι περί Γυναικών Υπαξιωματικών του Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002»

Παρόντες:

Γιαννάκης Ομήρου, πρόεδρος Αντώνης Καράς
Κώστας Κωνσταντίνου Σωτήρης Σαμψών
Νίκος Κατσουρίδης Μάριος Ματσάκης
Κώστας Παπακώστας Ζαχαρίας Κουλίας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας μελέτησε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν την 21η Φεβρουαρίου και στις 7 Μαρτίου 2002. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Άμυνας, του ΓΕΕΦ, καθώς και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός και των δύο υπό συζήτηση κανονισμών, που εκδίδονται με βάση το άρθρο 27 του περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Υπαξιωματικών του Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις) Κανονισμών και των περί Γυναικών Υπαξιωματικών του Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις) Κανονισμών, ώστε να ρυθμιστεί ότι οι αξιολογούντες και οι γνωματεύοντες στις εκθέσεις ικανότητας των υπαξιωματικών και των γυναικών υπαξιωματικών που υπηρετούν σε μη στρατιωτικές υπηρεσίες είναι στρατιωτικοί, ανεξαρτήτως της διοικητικής τους υπαγωγής, ενώ οι τυχόν μη στρατιωτικοί προϊστάμενοί τους θα συντάσσουν σημείωμα απόδοσης το οποίο θα λαμβάνεται συμβουλευτικά υπόψη από τους αξιολογούντες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέθεσαν στην επιτροπή οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Άμυνας, κατά τη σύνταξη των ισχυόντων κανονισμών ο νομοθέτης είχε λάβει ως δεδομένο ότι τα στελέχη του Στρατού της Δημοκρατίας ήταν δυνατό να υπηρετούν μόνο σε μονάδες ή υπηρεσίες του Στρατού ή της Εθνικής Φρουράς. Για το λόγο αυτό προέβλεψε ότι η αξιολόγησή τους ήταν δυνατό να γίνει από τον ιεραρχικά προϊστάμενό τους διοικητή ή διευθυντή ανάλογα με το αν θα υπηρετούσαν σε ανεξάρτητο τμήμα, σώμα ή ανεξάρτητη υπηρεσία του Στρατού ή της Εθνικής Φρουράς. Με την πάροδο του χρόνου όμως, η νομοθεσία προέβλεψε τη δυνατότητα τοποθέτησης μελών του Στρατού της Δημοκρατίας, αποσπασμένων ή όχι στην Εθνική Φρουρά, όχι μόνο σε μονάδες ή υπηρεσίες της Δύναμης, αλλά και στο Υπουργείο Άμυνας, καθώς και σε άλλες κρατικές υπηρεσίες.

Υπό το φως των πιο πάνω, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, κρίθηκε σκόπιμο από το Υπουργείο Άμυνας να τροποποιηθούν οι ισχύοντες σχετικοί κανονισμοί με βάση τις πιο πάνω αναφερόμενες ρυθμίσεις.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας, αφού έλαβε υπόψη της όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε να τροποποιήσει τα κείμενα των υπό αναφορά κανονισμών, έτσι ώστε το σημείωμα απόδοσης που θα συντάσσουν οι μη στρατιωτικοί προϊστάμενοι των υπαξιωματικών και των γυναικών υπαξιωματικών που υπηρετούν σε μη στρατιωτικές υπηρεσίες να λαμβάνεται υπόψη από τους αξιολογούντες χωρίς να έχει μόνο συμβουλευτικό χαρακτήρα, όπως προτείνεται στα κείμενα των υπό αναφορά κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί με βάση τα πιο πάνω, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

12 Μαρτίου 2002

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων