Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2002»

Παρόντες:

Νίκος Κατσουρίδης, πρόεδρος Ανδρέας Παπαπολυβίου
Κίκης Γιάγκου Σοφοκλής Φυττής
Γιάννος Λαμάρης Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Δώρος Θεοδώρου
Λευτέρης Χριστοφόρου Ντίνος Μιχαηλίδης
Νίκος Τορναρίτης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στις 18 Φεβρουαρίου και στις 19 Μαρτίου 2002. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών και της Ένωσης Δήμων Κύπρου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση της νομοθεσίας περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών, ώστε η δωρεάν προσφορά τεχνικών υπηρεσιών από τις κατά νόμον αρμόδιες υπηρεσίες της Δημοκρατίας προς ορισμένους δήμους, οι οποίοι έχουν εγκαθιδρυθεί από το 1986, να επεκταθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2002.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Εσωτερικών, η περίοδος της δωρεάν προσφοράς τεχνικών υπηρεσιών προς ορισμένους δήμους έχει επανειλημμένα επεκταθεί, ύστερα από αίτημα της Ένωσης Δήμων Κύπρου, με τροποποιήσεις της ισχύουσας σχετικής διάταξης της νομοθεσίας. Η Ένωση Δήμων Κύπρου εισηγήθηκε και πάλιν όπως η εν λόγω περίοδος επεκταθεί για ακόμη μία φορά για τους μικρούς δήμους που εξακολουθούν να χρειάζονται τις τεχνικές υπηρεσίες του κράτους, μέχρι την πλήρη αυτονόμηση όλων των δήμων σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό. Θέση του Υπουργείου Εσωτερικών είναι ότι οι τεχνικές υπηρεσίες των δήμων πρέπει να αυτονομηθούν, δεδομένου του σημαντικού χρονικού διαστήματος που παρήλθε από την κήρυξη των δήμων. Ταυτόχρονα όμως το Υπουργείο Εσωτερικών θεωρεί ορθό να μη διακοπεί η παροχή των υπηρεσιών αυτών, πριν γίνουν οι αναγκαίες διευθετήσεις από μέρους των ιδίων των δήμων.

Υπό το φως των πιο πάνω, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το Υπουργείο Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη ότι:

  • οι δήμοι εισπράττουν προς όφελός τους τα τέλη έκδοσης αδειών οικοδομής, διαίρεσης γης κ.λπ.,
  • τα εισπραττόμενα από την κυβέρνηση τέλη για εξέταση αιτήσεων για πολεοδομικές άδειες παραχωρούνται στους οικείους δήμους,
  • η οικονομική κατάσταση των δήμων έχει βελτιωθεί με μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί από την κυβέρνηση,

αποφάσισε να καταθέσει το υπό συζήτηση νομοσχέδιο με την προϋπόθεση ότι η παράταση αυτή θα είναι η τελευταία, εκτός αν συγκεκριμένος δήμος τεκμηριώσει τη σχετική αδυναμία του.

Ο εκπρόσωπος της Ένωσης Δήμων Κύπρου ανέφερε πως η προτεινόμενη τροποποίηση σκοπό έχει να βοηθήσει ορισμένους δήμους οι οποίοι αδυνατούν να διατηρήσουν τις αναγκαίες τεχνικές υπηρεσίες.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη της όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002».

20 Μαρτίου 2002

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων