Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμοί του 2002»

Παρόντες:

Τάσσος Παπαδόπουλος, πρόεδρος Παναγιώτης Δημητρίου
Νίκος Κλεάνθους Δημήτρης Συλλούρης
Ανδρέας Χρίστου Χρίστος Κληρίδης
Άγις Αγαπίου Ανδρούλα Βασιλείου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 11 Μαρτίου 2002. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής αντιπροσωπίας για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση κ. Γιώργος Βασιλείου, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες.

Οι πιο πάνω κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης κανονισμών που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Με τους πιο πάνω κανονισμούς, που εκδίδονται με βάση το άρθρο 38 της βασικής νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, σκοπείται η πρόληψη της δημιουργίας επικίνδυνων καταστάσεων και η διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων. Ο στόχος αυτός επιδιώκεται μέσω του σχεδιασμού και της κατασκευής κατάλληλων κτιριακών εγκαταστάσεων στις οποίες θα υπάρχουν ικανοποιητικά μέσα πυρασφάλειας και διαφυγής, κατάλληλοι και ικανοποιητικοί χώροι διευκολύνσεων για τους εργαζομένους και κατάλληλο περιβάλλον εργασίας με ικανοποιητικό αερισμό και φωτισμό για διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους αρμόδιους, η υφιστάμενη νομοθεσία ρυθμίζει μέσω διαφόρων νόμων και κανονισμών την καταλληλότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων και των χώρων εργασίας. Ωστόσο η νομοθεσία δεν καλύπτει θέματα σχετικά με προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας των κτιριακών εγκαταστάσεων και χώρων εργασίας οι οποίες να εφαρμόζονται γενικά σε κάθε χώρο στον οποίο βρίσκονται πρόσωπα στην εργασία, περιλαμβανομένων και των χώρων εργασίας στον τομέα των υπηρεσιών, στην έκταση και το βαθμό που απαιτείται από το κοινοτικό κεκτημένο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των πιο πάνω κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

14 Μαρτίου 2002

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων