Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2002»

Παρόντες:

Πρόδρομος Προδρόμου, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Χριστόδουλος Ταραμουντάς Σοφοκλής Φυττής
Ιωνάς Νικολάου Γιώργος Βαρνάβα
Θάσος Μιχαηλίδης Ανδρούλα Βασιλείου
Τάκης Χατζηγεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 5 Μαρτίου 2002. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και της ΟΕΛΜΕΚ.

Οι υπό αναφορά κανονισμοί εκδίδονται με βάση το άρθρο 11 του περί Κοινοτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Νόμου, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί με τα άρθρα 3(2) και 4 του περί Μεταβιβάσεως της Ασκήσεως των Αρμοδιοτήτων της Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως και της Ιδρύσεως του Υπουργείου Παιδείας Νόμου.

Σκοπός των υπό συζήτηση κανονισμών είναι η τροποποίηση των περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμών, ώστε να παραχωρηθεί ως αργία η 30ή Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, οι εκπαιδευτικές οργανώσεις υπέβαλαν αίτημα για παραχώρηση πάνω σε μόνιμη βάση μιας αργίας έναντι της κατάργησης της μεταφοράς τεσσάρων αργιών την επόμενη Δευτέρα, όταν αυτές συμπίπτει να είναι Κυριακή. Η ικανοποίηση του αιτήματος αυτού συμφωνήθηκε στα πλαίσια της ΜΕΠΕΥ και αποφασίστηκε ως αργία να καθοριστεί η 30ή Ιανουαρίου, ημέρα της γιορτής των Γραμμάτων.

Οι εκπρόσωποι της ΟΕΛΜΕΚ δήλωσαν στην επιτροπή πως, παρ’ όλο που το αρχικό αίτημα της οργάνωσής τους, κατά τη συζήτηση του θέματος στη ΜΕΠΕΥ, ήταν να παραχωρηθεί ως αργία η Παρασκευή που προηγείται της Καθαράς Δευτέρας, εντούτοις δε διαφωνούν με την προτεινόμενη ρύθμιση.

Οι εκπρόσωποι της ΟΛΤΕΚ δεν παρευρέθηκαν στην εν λόγω συνεδρία, αλλά διεμήνυσαν στην επιτροπή ότι συμφωνούν με τη σκοπούμενη ρύθμιση.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

12 Μαρτίου 2002

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων