Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002»

Παρόντες:

Πρόδρομος Προδρόμου, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Χριστόδουλος Ταραμουντάς Σοφοκλής Φυττής
Ιωνάς Νικολάου Γιώργος Βαρνάβα
Θάσος Μιχαηλίδης Ανδρούλα Βασιλείου
Τάκης Χατζηγεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 5 Μαρτίου 2002. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Ελλήνων Διδασκάλων (ΠΟΕΔ).

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, που εκδίδονται με βάση το άρθρο 5 του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Νόμου, σκοπείται η τροποποίηση των περί Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Κανονισμών, ώστε να προστεθεί στον κατάλογο των σχολικών αργιών και η 30ή Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, οι εκπαιδευτικές οργανώσεις υπέβαλαν αίτημα για παραχώρηση πάνω σε μόνιμη βάση μιας αργίας έναντι της κατάργησης της μεταφοράς τεσσάρων αργιών την επόμενη Δευτέρα, όταν αυτές συνέπιπταν να είναι Κυριακή. Το αίτημα αυτό συμφωνήθηκε στα πλαίσια της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΜΕΠΕΥ) και αποφασίστηκε ως αργία να καθοριστεί η 30ή Ιανουαρίου, ημέρα της γιορτής των Γραμμάτων.

Οι εκπρόσωποι της ΠΟΕΔ δήλωσαν πως, παρ’ όλο που το αρχικό αίτημά τους στη ΜΕΠΕΥ ήταν να τους παραχωρηθεί ως αργία η Παρασκευή που προηγείται της Καθαράς Δευτέρας, δε διαφωνούν με την προτεινόμενη ρύθμιση.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

12 Μαρτίου 2002

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων